Inge is een van de adviseurs van Denuo. Ze is gespecialiseerd in alles wat kunststoffen betreft.

Dossiers
Recyclage van kunststoffen
Uitvoeringsplan Kunststoffen
Single-Use Plastics Directive
Plastictaks
Circle4Jobs
Opleidingen rond kunststofrecyclage
Externe vertegenwoordigingen
EuRIC EPRB
FEAD
Klankbordgroep financiële instrumenten
Klankbordgroep rapportage kunststofrecyclage