Inge is een van de adviseurs van Denuo. Ze is gespecialiseerd in alles wat kunststoffen betreft.

Dossiers
Ecodesign kunststoffen
Recycled content in kunststof verpakkingen
Landbouwfolie
Export kunststofafval
Project C-Martlife
Luiers
Circle4Jobs
Externe vertegenwoordigingen
OVAM: Klankbordgroep rapportage kunststofrecyclage; Overlegplatform Uitvoeringsplan Kunststoffen; Ketenoverleg luiers
Vlaanderen Circulair: Werkagenda Chemie en Kunststoffen
FEAD: Plastics Strategy
EuRIC: EPRB