Kristof is een van de Junior Advisors van Denuo. Hij is contactpersoon voor alles wat gebruikt textiel betreft, en met zijn technische kennis legt hij zich toe op enkele zeer technische dossiers.

Dossiers
Gevaarlijk afval
Medisch afval
Bodem
Inerte afvalstoffen
Gasflessen
Metalen (shredders, PST)
Banden
BREF (BBT)
Emissies (atmosferisch, hemelwater)
Ecotoxiciteit
Externe vertegenwoordigingen
EuRIC Textiles
Circletex
OVB: sectoroverleg
Feredeco
Copro
Certipro