Tore Content

Senior Advisor

Tore is expert inzake verwerking van organisch-biologisch materiaal.

Dossiers
Organisch-biologisch afval
Steunmechanismen hernieuwbare energie
Biogas
Vergisting
PFAS-aanwezigheid in digestaat
Compostering
Inzameling OBA
Waste-to-Energy
Externe vertegenwoordigingen
FEAD - Subcomités Organic Recovery & Energy Recovery
Fluvius: werkgroep biomethaanontwikkeling
ODE, COGEN, Biogas-E: Stuurgroep platform Bio-energie
OVAM taskforce kwaliteitsborging vergisting
OVAM: werkgroep Vlaanderen Circulair
UGent: Stuurgroep Nutricycle Vlaanderen
VEKA stuurgroep hernieuwbare energie
VLACO
VLM: Stuurgroep MAP7 en debietsmeterverplichting
VMM: Stuurgroep methaanemissie vergisting
VOKA stuurgroep energie & klimaat