Neem deel aan GIC Construction 2021: de GreenWin hackathon vindt plaats tussen 25 maart en 1 april!

Om de bouwsector meer circulair te maken en renovatie een boost te geven, moeten verschillende uitdagingen samen worden aangepakt.  De competentiepool GreenWin lanceert een speciale editie van haar GreenWin Innovation Challenge (GIC), volledig in de lijn van haar acties in 2020 en van de Waalse en Europese economische heroplevingsplannen Post COVID-19. Vier digitale rondetafelmomenten om van gedachten te wisselen en gecoacht te worden om met oplossingen te komen.

In functie van uw interesses zal GreenWin voor elke uitdaging een digitale rondetafel vormen. Om praktische redenen zal het aantal uitdagingen beperkt blijven tot 5.

Vervolgens wordt u begeleid om samen te werken via digitale tools zoals TEAMS, MIRO, enz. Daarna wordt u mee op sleeptouw genomen door de coaches van xFIVE: een mix van probleemoplossing, creativiteit, design thinking, vertrouwen, uitdaging en plezier.

Interesse in één van onderstaande onderwerpen? Of hebt u zelf een voorstel? Schrijf u dan in!

 • Renovatie/bouw - Ecodesign/Economie van functionaliteit
  • Gevels/beglazing als diensteninterfaces: wat ontbreekt er om deze oplossingen in te voeren?
 • Modulaire bouw
  • Hoe modulaire woningen/gebouwen personaliseren?
 • Biosourcing
  • Welke toepassingen zijn er voor bioplastics in de bouw?
 • Korte keten
  • Hoe kunnen we inspelen op de beperkingen van de tijdelijke en ruimtelijke versnijding van materialen bij sloop en hergebruik/recyclage?
  • Hoe de stockage en het transport vloeiender maken?
 • Karakteriseren van materialen - hergebruik
  • Hoe kunnen secundaire materialen (hergebruik, recyclage) op een voldoende gedetailleerde manier en tegen aanvaardbare kosten worden gekarakteriseerd?
  • Hoe kan de heterogeniteit van materialen worden beheerd om hun technische en milieukwaliteiten te garanderen?
  • Hoe kunnen minerale materialen optimaal van andere materialen worden gescheiden? 
  • Combinatie van hergebruik en certificering van in de bouw gebruikte producten (SGS, BCCA)
  • Kan de samenstelling voor beton worden heruitgevonden?
  • Is de recyclage van aggregaten (granulaten en zand uit gebroken beton of gemengd afval) verzoenbaar met het hergebruik ervan in stortklaar beton of prefab beton?
  • Welke circulaire toepassingen zijn er voor polymeren in de bouw?
Voorwaarden voor deelname
 • Lid zijn van minstens een van de GIC-partners (GreenWin, CCW, Denuo, essenscia Wallonie of CSTC) of daartoe worden uitgenodigd door een van hun leden (principe van coöptatie).
 • Bedrijfsleider of werknemer zijn van een productiebedrijf - industrieel, universiteit, onderzoekscentrum, hogeschool, digitaal dienstverlenend bedrijf, enz.
 • Bereid zijn tot samenwerking en openheid.
 • De deelnemingsvoorwaarden aanvaarden (via onderstaande link).
Praktische info

Alle rondetafels werken parallel. Noteer alvast volgende data:

 • Fase 1 - 25 maart PM: 16.30 uur (ontvangst) - 19.00 uur > CSTC-presentatie over circulair bouwen.
 • Fase 2 - 26 maart AM: 8.30 uur (ontvangst) - 13.00 uur
 • Fase 3 - 1 uur in de week om fase 2 te verrijken
 • Fase 4 - 1 april AM (een week na de fase en dag 2): 8.30 uur (welkom) - 13.00 uur

Deelnameprijs (exclusief BTW)

 • Kleinde ondernemingen (tot 49 werknemers): 130 euro
 • Middelgrote organisaties (50 tot 249 werknemers), erkende onderzoeksinstellingen, universiteiten, hogescholen: 190 euro.
 • Niet-zelfstandige ondernemingen en grote ondernemingen: 290 euro
Interesse om deel te nemen?

Als u wilt deelnemen, kunt u zich tot 15 maart 2021 inschrijven, via deze link.

Meer informatie vindt u op deze pagina van de GreenWin-website.

FacebookTwitterLinkedin

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.