27/11: jaarlijkse PCEP conferentie

PCEP (Polyolefin Circular Economy Platform) is een Europees vrijwillig initiatief vanuit de polyolefine waardeketen om het hergebruik en de recyclage van polyolefines te bevorderen. Vanuit de recyclagesector neemt de ‘Plastics Recycling Branche’ van EuRIC deel aan PCEP-activiteiten. Zij zullen ook vertegenwoordigd zijn op de conferentie. 

Polyolefines vertegenwoordigen meer dan de helft van de Europese vraag naar kunststoffen. Het PCEP-initiatief doet ons sterk denken aan het vrijwillig initiatief dat 20 jaar geleden vanuit de PVC-sector werd opgezet (Vinyl Plus) om een aantal duurzaamheidsobjectieven te realiseren. 

In navolging van het VinylPlus-initiatief en ter voorkoming van stringente maatregelen die Europa zou kunnen opleggen, neemt de polyolefinebranche nu het heft in eigen handen en formuleert een aantal doelstellingen die zij willen realiseren:  

  • Het volume gerecycleerde polyolefine na gebruik in Europese producten verhogen tot 3 miljoen ton per jaar tegen 2025, een stijging van 1 miljoen ton.
  • Hergebruik of recyclage van 60% van de ingezamelde polyolefineverpakkingen tegen 2030.
  • Ervoor zorgen dat tegen 2030 meer dan 75% van de polyolefineverpakkingen is ontworpen voor recycage. 
  • Verbeteren van de inzamelings- en sorteersystemen.

Meer informatie over de conferentie op 27 november vinden jullie hier.

FacebookTwitterLinkedin