HERSTELPLAN EN CIRCULAIRE ECONOMIE

Publicatie van de projectoproep 'Afval en grondstoffen 2021-2022'

Enkele weken geleden kondigden we al aan dat de Waalse overheid een oproep zou lanceren voor projecten die specifiek gewijd zijn aan afvalpreventie en -beheer.

Het budget dat Wallonië voor dit initiatief heeft uitgetrokken, bedroeg aanvankelijk 18 miljoen euro, maar is nu verhoogd tot 37,5 miljoen euro. 

 • € 18 miljoen van de Europese Unie als onderdeel van het nationale herstelplan. 
 • € 19,5 miljoen wordt door Wallonië verstrekt in het kader van het Waalse herstelplan.  Daarvan heeft € 5 miljoen betrekking op projecten in verband met de houtsector.

De oproep werd officieel gelanceerd op 20 december 2021.

U leest er meer over in dit persbericht.

Doelstellingen

De projectoproep heeft tot doel:

 • Kwantitatieve en kwalitatieve afvalpreventie (hergebruik en voorbereiding voor hergebruik).
 • Nieuwe businessmodellen, zoals de functionaliteitseconomie.
 • Het vergemakkelijken van kwaliteitsrecyclage van professioneel en huishoudelijk afval, door innovatieve inzamelings- en sorteermethoden.
 • Het opzetten van proefprojecten voor de voorbehandeling of de nuttige toepassing van bepaalde afvalstoffen.

De oprichting of versterking van partnerschappen tussen sleutelactoren wordt bevorderd om de doelstellingen te bereiken.

Criteria en termijnen

In aanmerking komen innoverende projecten (TRL 3 tot 6), alsmede proef- of demonstratieprojecten die erop gericht zijn een structurele, duurzame en/of reproduceerbare oplossing te bieden voor een afvalpreventie- of afvalbeheersprobleem. Zij moeten de geldende wettelijke voorschriften naleven en verder gaan dan dat.

De volgende soorten afval en materialen krijgen voorrang bij de selectie door de jury:

 • Bouw- en sloopmaterialen
 • Hout
 • Verpakkingen en huishoudelijk en professioneel verpakkingsafval
 • Textiel
 • Metalen
 • Organisch afval
 • Plastic afval - met inbegrip van landbouwzeilen
 • Diverse bedrijfsafvalstoffen, met inbegrip van sorteer- en verwerkingsresiduen

Projecten en subsidieaanvragen moeten uiterlijk op 4 maart 2022 worden ingediend met volgend formulier: Participer à l'appel à projets "Déchets-ressources 2021-2022" (wallonie.be).

Documentatie

Op 25 januari 2022 om 14.00 uur vindt een online-informatiesessie plaats. Projectleiders zullen hun vragen kunnen stellen tijdens deze virtuele bijeenkomst.

Presentatie en video van de informatiesessie.

Ze kunnen het ook van tevoren vragen: AAP@dechets-ressources.be

FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.