Sluiting Limburgse stortplaats is slecht nieuws voor een duurzaam Vlaanderen

Brussel, 10 juni 2020 – Binnenkort sluit de enige Limburgse stortplaats de deuren omdat de vergunningsaanvraag werd geschorst. En dat is slecht nieuws voor het circulaire beleid van Vlaanderen.

In een circulaire economie krijgen materialen een nieuw leven. Maar niet alle materialen zijn herbruikbaar of recycleerbaar. Sommige stoffen, zoals verontreinigde bodemmaterialen, asbestgebonden producten en bepaalde soorten plastic en glas, kunnen we zelfs niet verbranden om er energie uit te halen. De enige oplossing voor deze residu’s is de stortplaats. 

Stortplaats als bewaarplek voor latere ontginning

“We zullen dergelijke safe sinks altijd nodig hebben,” aldus Stany Vaes, algemeen directeur van go4circle. “Een stortplaats is het sluitstuk van een recyclageproces. Alle materialen die niet recycleerbaar of brandbaar zijn, kunnen we er op een gecontroleerde en veilige manier opbergen. Permanent, of tijdelijk. In afwachting van nieuwe technologieën om ze alsnog te ontginnen.”

Het laatste lijkt een reële optie. Verschillende afval- en recyclagebedrijven onderzoeken de mogelijkheden van Enhanced Landfill Mining (ELFM), waarbij materialen die ooit gestort werden in alle veiligheid opgegraven worden om de materialen te recycleren of om te zetten in energie. “ELFM is een beloftevolle techniek die heel wat voordelen biedt. We hoeven dan minder grondstoffen te importeren, waardoor we als regio minder afhankelijk worden van andere landen, en ook de CO2-emissies die met de import gepaard gaan vermijden.”

Minder stortplaatsen, meer vrachtwagens en CO2-emissies

Toch verdwijnt er opnieuw een stortplaats in Vlaanderen. De enige stortplaats van Limburg moet door vergunningsproblemen de deuren sluiten. Het directe gevolg daarvan is dat de recyclageresidu’s die meer dan 300 bedrijven er vandaag storten, meer afstand moeten afleggen. Stany Vaes: “De enige overgebleven stortplaatsen in Vlaanderen bevinden zich in Antwerpen, Gent of Roeselare. Afvoer naar Wallonië mag niet, omdat er daar een verbod geldt op het storten van Vlaams afval. Het Limburgse afval zal dus heel wat extra kilometers moeten afleggen, en bijgevolg meer CO2-uitstoot genereren en meer vrachtwagens toevoegen aan de structurele files in en rond Antwerpen.”

Vlaanderen dan toch niet dé Europese recyclagehub?

De federatie betreurt de situatie. Temeer daar de stortplaats in Limburg zich actief inzette in het onderzoek naar ELFM. “De Vlaamse regering toonde in haar regeerakkoord de ambitie om van Vlaanderen dé Europese recyclagehub te maken. Het ELFM-project is een belangrijke pijler in die ambitie,” verklaart Vaes. “Bovendien hadden alle overheden hun schouders onder dit project gezet: de lokale en gewestelijke overheden, de vergunningverlenende overheden en ook het Agentschap Natuur en Bos dat eigenaar is van de terreinen.”

Kortom, als we aan een klimaatvriendelijk circulair Vlaanderen willen bouwen, verankeren we best ook nog onze lokale stortplaatsen. Minstens in afwachting van de ambitieuze circulaire projecten die een oplossing zouden kunnen bieden aan de materialen die we vandaag (nog) niet kunnen recycleren. 

FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.