Studie ecodesign: go4circle werkt eerste rapport af over PMD

In oktober 2017 heeft de FOD Leefmilieu opdracht gegeven aan COBEREC-go4circle om de technische en economische belemmeringen voor recyclage in kaart te brengen voor 13 afvalstromen. Het eerste rapport over PMD is nu opgesteld.

Coberec-Go4Circle bezocht 4 PMD-sorteercentra om de belangrijkste problemen te identificeren. Het dossier is vervolgens voorgesteld aan alle sorteercentra en een sorteermachinebouwer om de aannames te verifiëren. Concreet wijst het rapport op 7 hoofdproblemen van sommige verpakkingen.

De federatie is betrokken bij dit dossier als onderaannemer en is dus geen eigenaar van dit document van 30 pagina's. Het is aan het opvolgingscomité (dat bestaat uit het kabinet van Minister Marghem en de FOD Leefmilieu) om nu te beslissen contact op te nemen met vertegenwoordigers van producenten en eventueel ook van consumenten. Dergelijke ontmoetingen had COBEREC-go4circle al ingepland in de prijsofferte.

De volgende stromen die in 2018 worden geanalyseerd zijn klein gevaarlijk afval (KGA), textiel en elektrisch en elektronisch afval.

Het volledige rapport is beschikbaar voor onze leden via het extranet.

FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.