Go4circle stelt memorandum op voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018

Twaalf maatregelen voor een lokale circulaire economie

Vanuit de federatie hebben we het initiatief genomen om concrete maatregelen voor het lokale afvalbeleid in een memorandum te bundelen. Doel is om zo alle steden en gemeenten in ons land te stimuleren om samen met onze leden werk te maken van een lokale circulaire economie, waarin afval op een correcte en efficiënte manier wordt ingezameld en gesorteerd en zo alle kans krijgt op recyclage of hergebruik.

Om de Belgische steden en gemeenten op weg te zetten, hebben we twaalf concrete voorstellen uitgewerkt om het huidige afval- en recyclagebeleid naar een hoger niveau te tillen: 

FacebookTwitterLinkedin

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.