Uw aanvraag kan worden ingediend tot 22 augustus

Tweede Subsidiecall Vlaanderen Recyclagehub zonet gelanceerd!

Tweede call gaat van start op 30 mei

De tweede call werd gelanceerd op 30 mei. Net zoals voor de eerste call is de steun op dezelfde manier gestructureerd:

 • In totaal 15 miljoen euro beschikbaar.
 • Substantiële investeringen (minstens 500.000 euro).
 • Recyclagetechnieken die de stand der techniek overtreffen.
 • Toegekende steun bedraagt maximaal 35 % van de meerkost van de innovatieve technologie ten opzichte van een conventionele recyclagetechnologie.
 • Maximum steunbedrag van 3 miljoen euro.

Aanvragen voor subsidie kunnen worden ingediend tot 22 augustus 2022 om 17.00 uur. 

De OVAM streeft naar een substantiële milieuwinst in verhouding tot de verleende ondersteuning. De steun kan enkel worden toegekend voor de recyclage van door andere ondernemingen geproduceerd afval. Zo valt ook de verwerking van afval van bijvoorbeeld dochterondernemingen buiten de scope van deze steunmaatregel. 

Voorwaarden en meer info

De milieu-investering moet aan een aantal voorwaarden voldoen om te kunnen deelnemen:

 • Ze overtreft de Europese normen die zijn goedgekeurd, ook al zijn die normen nog niet in werking getreden; of ze bereiken milieuvoordelen waarbij nog geen Europese normen zijn goedgekeurd.
 • Ze respecteert het beginsel "geen ernstige afbreuk doen aan" of DNSH (Do No Significant Harm).
 • Ze is technisch en economisch haalbaar, zoals blijkt uit de aanvraag.
 • Ze overtreft de stand van de techniek die in de sector van toepassing is.
 • Ze bedraag minstens 500.000 euro.
 • Ze mag niet in een periode van minder dan drie jaar worden afgeschreven.

Meer informatie en de documenten om een aanvraag in te dienen kan u vinden op de website van de OVAM: https://ovam.vlaanderen.be/vlaanderen-als-recyclagehub

FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.