Wordt PS-recyclage even standaard als PET-recyclage?

Styrenics Circular Solutions (SCS) is een gezamenlijk vrijwillig initiatief van de polystyreen-industrie dat erop gericht is de polystyreen-industrie duurzamer te maken door hoogwaardige recyclagetechnieken te ontwikkelen om polystyreen re-granulaten terug in te zetten in een gesloten kringloop. 

SCS heeft nu samen met partners uit de recyclagewereld (waaronder Plarebel) een procedé ontwikkeld voor mechanische hoge zuiverheidsrecyclage van PS-verpakkingen (bv. yoghurtpotjes).

Gerecycleerd PS scoort beter dan virgin materiaal

Testen hebben aangetoond dat de zuiverheid van de gerecycleerde polystyreen even hoog en zelfs hoger is dan die van virgin polystyreen. Momenteel lopen de nodige formele testen om het gerecycleerde PS food contact safe te laten verklaren zijn. Het technisch gedeelte daarvan zal afgerond zijn tegen eind februari 2020. Door de lage diffusie eigenschap van PS, net als PET, is dit realiseerbaar. 

SCS gaat zich nu inzetten om dit industrieel uit te rollen, op meerdere plaatsen in Europa tegelijk. Hun bedoeling is dat dit even standaard wordt als PET-recyclage. We volgen dit op!

FacebookTwitterLinkedin

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.