Het formulier is niet langer nodig, behalve in het geval van brand in het bedrijf

142.01 Automatisering van de toekenning van tijdelijke werkloosheid om economische redenen of bij slecht weer

In het kader van de sectorale onderhandelingen 2023-2024 hebben de sociale partners van het Paritair Subcomité voor de recuperatie van metalen (142.01) beslist om de toekenning van tijdelijke werkloosheid om economische redenen en slechte weersomstandigheden te automatiseren.

Vanaf 1 september 2023 zal het niet langer nodig zijn om het formulier in te vullen en terug te sturen naar het Sociaal Fonds voor arbeiders die tijdelijk werkloos zijn omwille van economische redenen of slechte weersomstandigheden. Het Sociaal Fonds zal alle informatie rechtstreeks in het programma ontvangen en zal de aanvullende uitkering dus op de rekening van de arbeider kunnen storten zonder een bevestigingsformulier te hebben ontvangen.

Deze procedure werd uitgeprobeerd tijdens de COVID 19-periode. Het Sociaal Fonds plant echter een testperiode om ervoor te zorgen dat alles naar behoren werkt en dat er geen fouten worden gemaakt in het programma. Eventuele kinderziektes kunnen dan worden opgelost.

Merk op dat in het geval van tijdelijke werkloosheid door een brand in het bedrijf, het nog steeds nodig zal zijn om het formulier in te vullen en terug te sturen naar het Sociaal Fonds. Dit is immers een vorm van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en alle tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt gegroepeerd onder één enkele DMFA-code. Er bestaat dus geen specifieke DMFA-code voor tijdelijke werkloosheid wegens brand, waardoor het onmogelijk is om deze automatisch toe te kennen op basis van de verstrekte gegevens. Het aangepaste formulier is voor iedereen (Denuo-leden en niet-leden die geen login op onze website hebben) beschikbaar op de pagina van het paritair subcomité 142.01.

FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.