28 april: Wereldveiligheidsdag: Belgische afvalverbrandingsinstallaties vragen extra aandacht voor veiligheid

Elke vrachtwagenchauffeur die op 28 april één van de Belgische afvalverbrandingsinstallaties binnenrijdt, zal worden aangesproken op zijn veiligheidsgedrag. De leden van Belgian  Waste-to-Energy sensibiliseren op de Wereldveiligheidsdag voor valgevaar en het dragen van de correcte persoonlijke beschermingsmiddelen.

Elk incident is er één te veel

Voor de tweede keer organiseren de veiligheidsverantwoordelijken van de Belgische afvalverbrandinginstallaties een sensibiliseringsactie rond veiligheid in de storthal. Te vaak nog worden om verschillende - vaak heel menselijke - redenen de regels overtreden. BW2E deelde online een filmpje, gebaseerd op waargebeurde feiten. Hierop getuigt een vrachtwagenchauffeur hoe hij in de bunker viel doordat hij zijn voertuig, uit hoffelijkheid voor medechauffeurs in de hal, dichter bij de bunkerrand had geplaatst dan was voorgeschreven.

BW2E veiligheidsdag: testimonial
Campagne met focus op persoonlijk contact

Net zoals in 2021 kiest BW2E voor een persoonlijke aanpak naar de vrachtwagenchauffeurs die afval komen aanleveren: een kort persoonlijk gesprekje over de veiligheid, geflankeerd door banners, flyers en een sociale-mediacampagne. Twee thema’s dit jaar: het dragen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (helm, hesje, bril, veiligheidsschoenen) en valgevaar.

Draag de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen in de storthal
Veiligheid bestendigen

Tijdens de actie wordt gemeten welke gevaarlijke situaties zich het vaakst voordoen. Hier zal extra aandachta aan worden besteed in de weken die volgen op de campagne. Het doel is om er in de toekomst nog meer voor te zorgen dat onveilige situaties in de storthallen vermeden worden.

Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is van levensbelang, dat kunnen we niet genoeg benadrukken. Daarom zetten we vanuit Denuo graag de sensibiliseringscampagne van BW2E onder de aandacht. Want elk incident is er één te veel.

Stany Vaes, General Manager van Denuo
FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.