Denuo en 12 andere sectorfederaties engageren zich

Actieplan streeft naar 100% recyclage van bedrijfsmatig verpakkingsafval

In 2019 zamelde de Belgische afval- en recyclagesector zo'n 750.000 ton bedrijfsmatig verpakkingsafval in. Daarvan werd uiteindelijk 89,4% gerecycleerd. Dankzij deze resultaten is België het gidsland van Europa. 

En we willen nog beter doen. Samen met 12 andere federaties heeft Denuo een charter ondertekend om resoluut voor 100% recyclage te gaan tegen 2030. Om dit doel te bereiken werd een ambitieus actieplan uitgetekend.

Het actieplan bevat een aantal concrete acties en specifieke doelstellingen die zijn toegespitst op de volgende thema’s:

  • Preventie: afvalproductie vermijden, door onder andere bulkleveringen te stimuleren en/of door meer gebruik te maken van herbruikbare verpakkingen, daar waar mogelijk.
  • Kennis: door het creëren van een uitwisselingsplatform waarin we de beschikbare kennis over de circulariteit van verpakkingen centraliseren en delen.
  • Ecodesign: door het bevorderen van de recycleerbaarheid van op de markt gebrachte eenmalige verpakkingen met behulp van duidelijke richtlijnen en/of de inzet van hernieuwbare grondstoffen.
  • Ecomodulatie: om het gebruik te stimuleren van verpakkingen die herbruikbaar, hernieuwbaar en recycleerbaar zijn, daar waar het mogelijk is.
  • Recyclage: door de selectieve inzameling bij bedrijven en de recyclagecapaciteit in België te bevorderen o.a. dankzij innovaties in ophaal-, sorteer- en recyclagetechnologieën – en modellen.
  • Traceerbaarheid: door een preciezere opvolging en controle van de bestemmingen van ons verpakkingsafval.

Deze acties zijn gelinkt aan duidelijke engagementen: 

  • Vandaag, bv. door als eerste in Europa tegen het einde van dit jaar de verwerkingsbestemming in het buitenland van 80% van het kunststof bedrijfsmatig verpakkingsafval in kaart te brengen.
  • Morgen, bv. door in 2022 in een ecodesignplatform (Hub) de verschillende niet-gerecycleerde stromen in kaart te brengen. 
  • Op lange termijn, bv. door tegen 2030 de hoeveelheid recycleerbaar bedrijfsmatig verpakkingsafval in het bedrijfsrestafval met minstens 20% te verminderen.

Meer informatie vindt u in het Actieplan Bedrijfsmatig Verpakkingsafval.

Denuo en 12 andere sectorfederaties tekenen actieplan voor bedrijfsmatig verpakkingsafval
FacebookTwitterLinkedin

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.