Afgedankte matrassen krijgen binnenkort een tweede leven

Elk jaar worden in België ongeveer 900.000 matrassen op de markt gebracht. Deze zijn onderverdeeld in drie categorieën op basis van hun materiaal: veermatrassen, polyurethaan (PUR) of latexmatrassen. Wetende dat een matras gemiddeld 15 kg weegt, komt dit neer op 13.511 ton recycleerbaar materiaal. En dat potentieel willen de Belgische gewesten vanaf 2021 gaan benutten. 

Op dit moment worden afgedankte matrassen via het grofvuil ingezameld en komen ze, met uitzondering van metalen veren, in de verbrandingsoven terecht. Ondanks de terugwinning van energie betekent dit een aanzienlijk verlies aan recyclagepotentieel. Bovendien heeft Europa circulaire doelstellingen opgelegd en wil het tegen 2025 zo’n 55% van het huishoudelijk afval recycleren (60% tegen 2030). 

Eén van de maatregelen die in België worden getroffen om aan die verhoogde recyclagedoelstellingen te voldoen, is de invoering van de terugnameplicht voor matrassen. Om de inzameling en verwerking van afgedankte matrassen in België in goede banen te leiden werd een nieuwe beheersorganisatie in het leven geroepen: Valumat.

Progressieve doelstellingen

Voor de inzameling en recyclage van matrassen gelden in de drie gewesten dezelfde doelstellingen, die progressief toenemen: van 30% inzameling en 10% recyclage in 2021 tot 80% inzameling en 75% recyclage in 2030. Al zijn er wel enkele verschillen in de regionale wetgevingen. Zo zal bijvoorbeeld de selectieve inzameling via de recyclageparken vanaf 1 januari 2021 verplicht zijn in Vlaanderen. In Wallonië zal dit pas in werking treden op 1 januari 2023.

Graag uitbreiding inzamelnetwerk

Voor Denuo is het belangrijkste punt in deze terugnameplicht het inzamelnetwerk. Er moeten voldoende locaties zijn waar mensen en bedrijven met hun afgedankte matrassen terecht kunnen. Niet alleen om de inzameldoelstellingen te behalen, maar vooral om de ontmantelings- en recyclage-installaties voldoende te bevoorraden. Daarom vraagt Denuo om matrassen ook via de verkooppunten in te zamelen, en dus niet alleen via de recyclageparken. Hoe meer inleverpunten er zijn, hoe gemakkelijker het wordt om de matrassen effectief in te leveren, hoe sneller de inzamel- en recyclagedoelstellingen bereikt kunnen worden. En daar vaart iedereen uiteindelijk wel bij.

FacebookTwitterLinkedin

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.