Wijziging betekent doodsteek voor lokale bio-energieprojecten

Afval- en recyclagesector stapt naar Grondwettelijk Hof inzake wijziging energiedecreet

28 juni 2023, Brussel – Denuo, de Belgische federatie van de afval- en recyclagesector, heeft vandaag een verzoekschrift ingediend bij het Grondwettelijk Hof om een recente wijziging in het Vlaams energiedecreet te laten vernietigen. Denuo is van mening dat de voorgestelde wijzigingen investeringen in bio-energie onmogelijk maken en zo een ernstige rem zetten op de duurzame energietransitie in Vlaanderen. 

Tot voor kort konden bio-energieprojecten in Vlaanderen rekenen op financiële steun voor een vooraf vastgelegde periode. Op basis hiervan hebben investeerders beslissingen genomen om bestaande bio-energieprojecten uit te breiden of nieuwe op te starten. 

Eind 2022 kwam dit steunmechanisme op de helling te staan door wijzigingen in het Vlaamse energiedecreet. Volgens Stany Vaes, Algemeen directeur van Denuo, schaadt dit wijzigingsdecreet het vertrouwen in Vlaanderen als investeringslocatie. “Dit decreet biedt de mogelijkheid om de steun aan bestaande productie-installaties te verminderen of zelfs naar nul te herleiden. Hierdoor vormt dit decreet niet alleen een bedreiging voor de lokale bio-energiebedrijven, maar ook voor het vertrouwen van buitenlandse investeerders.”

Geen verwerkingsmogelijkheden meer voor organisch afval in Vlaanderen?

De wijzigingen aan het energiedecreet kunnen inderdaad ernstige gevolgen hebben voor bedrijven die groene energie opwekken. “De wijzigingen in het energiedecreet houden onvoldoende rekening met de werkelijke kostenstructuur van de geviseerde projecten. Hierdoor bestaat een reële kans dat er op termijn veel organisch-biologisch afval naar andere regio’s zal vertrekken met hogere ondersteuning en dus lagere verwerkingstarieven, zoals Wallonië, Nederland, Frankrijk of Duitsland,” licht Stany Vaes toe. “Dat betekent niet alleen dat we in Vlaanderen minder groene energie kunnen gaan produceren, maar ook dat ons organisch-biologisch afval een grotere CO2-voetafdruk zal krijgen omdat ze meer kilometers zullen afleggen tot aan de uiteindelijke verwerkingslocatie.”

Verzoek tot schrapping bij Grondwettelijk Hof

Dit gaat volledig in tegen de hernieuwbare energiedoelstellingen van Vlaanderen, en bij uitbreiding Europa. Denuo kaartte de situatie al meerdere keren aan bij de Vlaamse beleidsmakers, maar kreeg daar geen gehoor. En dus besloot de federatie om naar het Grondwettelijk Hof te stappen om dit wijzigingsdecreet te laten schrappen.

Pleidooi voor toekomstpact

De federatie staat nog steeds open voor overleg met de Vlaamse beleidsmakers om de situatie recht te trekken. “We staan open om onze expertise ter beschikking te stellen en het energiebesluit te actualiseren met respect voor de situatie in de praktijk. We pleiten voor een toekomstpact zodat we in overleg een hervorming van de steunmechanismen voor waste-to-energy projecten kunnen uitwerken. Kortom, we engageren ons om samen met de Vlaamse Overheid te zoeken naar oplossingen die ten goede komen aan de samenleving en een aantrekkelijk investeringsklimaat voor innovatieve lokale bio-energieprojecten in Vlaanderen vrijwaren,” sluit Stany Vaes af.

FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.