Meer preventie en meer recyclage van plastics

Afval- en recyclagesector tevreden met goedkeuring plasticrapport van Europarlementslid Mark Demesmaeker door het Europees Parlement

Brussel, 14 september 2018 – Gisteren keurde het Europees Parlement een reeks aanbevelingen rond de aanpak van plastic afval van Europarlementslid Mark Demesmaeker goed. De afval- en recyclagesector juicht deze beslissing toe. “We moeten omzichtiger omspringen met plastics, en deze goedkeuring zal bedrijven daartoe verplichten.”

In Europa komt jaarlijks bijna 26 miljoen ton plastic afval vrij. Daarvan wordt slechts 30% gerecycleerd. Dat cijfer moet omhoog. Dat vindt ook de Europese Commissie, en dus lanceerde ze eerder dit jaar haar Plastic Strategy.

In haar Plastics Strategy wil Europa bijvoorbeeld het gebruik van single-use kunststoffen zoals plastic wegwerpwinkelzakjes zo veel mogelijk terugdringen. Een mooi en welkom initiatief, maar voor heel wat betrokkenen mochten de ambities verder reiken.

Daarom lanceerde Europarlementslid Mark Demesmaeker (N-VA) een reeks aanbevelingen voor een nog kordatere aanpak van plastic afval. Het rapport van Demesmaeker stuurt aan op maatregelen die bedrijven verplichten om in een aantal voor de hand liggende producten een minimumhoeveelheid gerecycleerd materiaal (zogenaamde recycled content) te gebruiken. Die reeks aanbevelingen kregen op 13 september 2018 het officiële fiat van het Europees Parlement. 

De Belgische afval- en recyclagesector is opgetogen over deze beslissing van het Europees Parlement. Algemeen directeur van sectorfederatie go4circle, Stany Vaes: “We hopen nu dat we in België snel de nodige regelgeving zullen zien die producenten zal verplichten om omzichtiger om te springen met plastic materialen in hun producten. Enerzijds door preventie, vooral in het gebruik van plastics voor eenmalig gebruik, anderzijds door producenten te verplichten een minimale hoeveelheid plastics te gebruiken in hun producten.”

Daarbovenop hoopt go4circle dat het Europees Parlement ook het voorstel van Europarlementslid Frédérique Ries (MR) zal goedkeuren om op termijn ook een minimum recycled content te voorzien in drankverpakkingen. Vaes: “Het voorstel van Ries adviseert om tegen 2025 minstens 25% gerecycleerd materiaal in drankverpakkingen te voorzien. Helaas blijkt dat dit voorstel nog op weinig steun van de verschillende lidstaten kan rekenen. Er is dus nog werk aan de winkel om het plastic afvalprobleem op te lossen.”

Go4circle heeft een reeks voorstellen om de recyclage en het gebruik van gerecycleerde producten te stimuleren, opgenomen in haar memoranda voor de gewestelijke, federale en Europese verkiezingen.

FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.