Schrapping compensatieregel is een stap in de verkeerde richting

Afval- en recyclagesector vraagt Vlaamse overheid naar toekomstpact voor milieuheffingen

27 juni 2023, Brussel – Denuo, de Belgische federatie van de afval- en recyclagesector, heeft vandaag een verzoekschrift ingediend bij het Grondwettelijk Hof om een recente wijziging in het Vlaams Materialendecreet te laten vernietigen. Het gaat om de schrapping van de compensatieregel waardoor Vlaamse bedrijven nu twee keer moeten betalen voor het verbranden/storten van hetzelfde restafval: in het gewest of de lidstaat waar het restafval belandt én in Vlaanderen. 

Vlaamse bedrijven twee keer laten betalen voor zelfde restafval

Eind 2022 heeft de Vlaamse Regering voor de zoveelste keer tijdens een begrotingsconclaaf ingegrepen in de Vlaamse milieuheffingen om de Vlaamse begroting te stutten. Er werd besloten om de compensatieregel, die nog steeds bestaat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest, te schrappen in het Vlaamse Materialendecreet. Dit leidt ertoe dat sinds 1 januari 2023 Vlaams afval dat (mee)verbrand of gestort wordt in een ander gewest of een ander land dat ook milieuheffingen hanteert, onderhevig is aan een dubbele heffing. Ongeacht de kwaliteit van de verwerking en het tarief van de milieuheffing ter plekke int de Vlaamse overheid nu de volledige Vlaamse heffing, alsof de afvalstoffen in Vlaanderen werden (mee)verbrand of gestort.

Verzoek ingediend bij Grondwettelijk Hof

Volgens Stany Vaes, Algemeen directeur van Denuo leidt de schrapping van deze compensatieregel aan Vlaamse zijde tot een discriminatie van de afval- en recyclagesector die Vlaams afval verwerkt, maar voor de finale verwerkingsstappen niet steeds terecht kan in Vlaamse installaties. “Het doet ook afbreuk aan de Belgische en Europese interne markten. Daarom heeft Denuo besloten om vandaag namens zijn leden een verzoekschrift in te dienen bij het Grondwettelijk Hof om deze wijziging van het Vlaamse Materialendecreet te vernietigen.”

Vraag om meerjarig traject met verhogingen van de milieuheffingen op vaste momenten

De Belgische federatie is op zich niet gekant tegen een wijziging van de milieuheffingen, maar hekelt wel de manier waarop dit gebeurt. “Als we van de overgang naar een meer circulaire economie een succes willen maken, moeten we de hoeveelheid restafval verminderen. Het optrekken van de milieuheffingen kan daarbij helpen. We staan dan ook open om samen met de Vlaamse overheid een toekomstpact af te sluiten, waarin we een meerjarig traject uitstippelen met verhogingen van de milieuheffingen op vaste momenten. Een dergelijke aanpak zorgt voor voorspelbaarheid en geeft bedrijven de kans om de toenemende kosten in hun budgetten op te nemen en de nodige voorbereidingen te treffen om de hoeveelheid restafval af te bouwen,” aldus Stany Vaes. “Daarnaast pleiten we in zo’n toekomstpact ook voor een vereenvoudiging van het systeem van de milieuheffingen, zodat zij voor het bedrijfsleven gemakkelijker te begrijpen en na te leven zijn. En ook hun sturende werking behouden.”

De Vlaamse afval- en recyclagebedrijven hebben hun vraag om een toekomstpact al meermaals op tafel gelegd bij de beleidsverantwoordelijken, maar krijgen maar weinig gehoor. “Vandaar deze beslissing om naar het Grondwettelijk Hof te trekken,” legt Stany Vaes uit. Maar de sector geeft de hoop nog niet op. “We hebben de vraag naar een toekomstpact, dat ook de kans biedt om bestaande verschillen tussen de gewesten recht te trekken, meermaals uitgelegd en gemotiveerd bij de Vlaamse overheid. Het is evenwel nog niet te laat om aan de slag te gaan en vóór de verkiezingen in 2024 met een doordachte visie naar buiten te komen voor een Vlaamse circulaire economie die onze klimaatimpact terugdringt.”

FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.