Sector nodigt gewestelijke ministers uit om mee na te denken over het afvaltransport van de toekomst

Afvalophalers rijden elke dag 7 keer rond de Aarde

Brussel, 20 september 2018 – De Week van de Mobiliteit doet mensen en bedrijven nadenken over mobiliteit en alternatieve transportmogelijkheden. Ook de afval- en recyclagesector buigt zich over het mobiliteitsprobleem en wil enkele voorstellen op de politieke agenda plaatsen.

Afvalophalers rijden elke dag 7 keer rond de Aarde
De afval- en recyclagesector is een van de sectoren die sterk te lijden heeft onder het mobiliteitsprobleem. In de eerste plaats door het toenemende verkeer zelf, omdat elke dag vele honderden chauffeurs en ophalers de verkeersdrukte trotseren om het afval bij gezinnen en bedrijven op te pikken. Om u een idee te geven: vandaag zenden de vijf grootste afval- en recyclagebedrijven van België zo’n 1500 vrachtwagens uit, die met zijn allen per dag 7 keer rond de aarde rijden.

Sector wil wegennet ontlasten
De Belgische afval- en recyclagesector is vastbesloten om afvaltransport anders aan te pakken. Zo wil de sector minder afvalwagens de baan op sturen. Vandaag transporteren afval- en recyclagebedrijven in ons land zo’n 4 miljoen ton afval via de binnenvaart, en het doel is om dit op vijf jaar tijd te verdubbelen.

Los van dergelijke alternatieven is er nog steeds afvaltransport over de weg nodig. De sector zoekt samen met gespecialiseerde logistieke partners zoals het VIL (Vlaams Instituut voor de Logistiek) naar oplossingen om die transporten zo optimaal mogelijk te organiseren. “Bijvoorbeeld door vrachtwagens uit te sturen die verschillende afvalsoorten tegelijk, maar wel nog strikt gescheiden, inzamelen”, stelt Stany Vaes voor, Algemeen Directeur van sectorfederatie Go4Circle vzw. “We zouden graag ook de mogelijkheid hebben om buiten de drukke verkeersuren te werken, bijvoorbeeld ’s nachts. Maar dat is in België, in tegenstelling tot in enkele andere landen nog steeds niet toegelaten.”

Drempels wegwerken
Daarnaast zijn er nog andere drempels die een efficiënter afvaltransport in de weg staan. “Sommige steden kiezen er voor om het gewicht van de vrachtwagens die de stad nog binnen mogen te beperken. Anderen kiezen er voor om de uren waarbinnen afval mag worden opgehaald strikt vast te leggen. Die maatregelen maken het moeilijk om afval in de binnensteden op een efficiënte manier in te zamelen”, legt Stany Vaes uit.

In het kader van de Week van de Mobiliteit nodigt de Belgische afval- en recyclagesector de gewestelijke ministers van Mobiliteit uit om samen na te denken over de afvalmobiliteit van de toekomst en om de huidige versnipperde aanpak te stroomlijnen.

“Iedereen wint erbij als we de drempels voor een efficiënter afvaltransport wegwerken. Niet alleen de bedrijven die het afval inzamelen, ook de maatschappij, want efficiënter afvaltransport betekent minder vrachtwagens op de baan en dus minder verkeerscongestie, minder CO2-uitstoot en minder risico op ongevallen.”

Go4Circle heeft enkele voorstellen om de afvalmobiliteit te stroomlijnen samen met een reeks andere adviezen gebundeld in haar memorandum dat ze de komende dagen aan de gewestelijke, federale en Europese beleidsmakers zal bezorgen.

FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.