België verliest schroothandel aan buurlanden door cash-verbod

29 maart 2024, Brussel - Vanaf 31 maart 2024 mogen schroothandelaars geen cash geld meer betalen voor een lading metalen of goederen die edele metalen bevatten. Dit verbod is een rechtstreeks gevolg van een nieuwe wet van het federaal parlement in de strijd tegen corruptie.

In de strijd tegen fraude en witwaspraktijken had de Belgische wetgever in 2017 al cash-betalingen in de schrootsector aan banden gelegd. Schroothandelaars mochten sindsdien maximum 500 euro in cash betalen aan consumenten voor elke partij oude ferro- en non-ferrometalen, en dat onder strikte voorwaarden. 

Op 21 maart 2024 verscheen er in het Belgisch Staatsblad een wijzigingswet die deze limiet van 500 euro voor contante betalingen volledig schrapt. Dit betekent dat geen enkele uitbetaling met contant geld meer mag worden gedaan door een onderneming die oude of edele metalen aankoopt van een consument.

Strijd tegen corruptie

Deze drastische wijziging is ingevoerd op verzoek van de Federale politiediensten en de Economische Inspectie. Zij hebben vastgesteld dat velen zich voordoen als consumenten, terwijl de regelmaat en de hoeveelheden van hun verkopen wijzen op een professionele activiteit. Dit leidde tot misbruik van de huidige limiet van 500 euro door het gebruik van verschillende identiteitskaarten en de 'salamitactiek', waarbij verkopen werden opgesplitst in kleinere bedragen om de limiet te omzeilen.

Eenzijdige beslissing zet sector voor blok

Denuo, de federatie van de Belgische afval- en recyclagesector begrijpt dat er legitieme redenen zijn voor deze maatregel, maar ze heeft wel bedenkingen bij de manier waarop dit tot stand is gekomen. Stany Vaes, Algemeen directeur van Denuo: "We betreuren dat onze sector op geen enkel moment bij deze beslissing is betrokken geweest. Des te meer, omdat tussen de publicatie van de nieuwe wetgeving en de inwerkingtreding slechts één werkweek ligt. Dit maakt het onmogelijk voor ons om de bij Denuo aangesloten schroothandelaars correct te informeren."

Schroot verdwijnt naar buurlanden

Daarnaast vreest de sector dat door deze eenzijdige beslissing heel wat schroot naar de buurlanden zal verdwijnen. "50% van de Belgische consumenten woont op minder dan 50 km van de grens. Zolang er in Nederland, Duitsland en Luxemburg consumenten nog steeds oude metalen kunnen verkopen tegen cash betaling, zullen veel Belgische consumenten hun oude metalen in het buitenland verkopen. Bijgevolg verliezen we in België waardevolle grondstoffen en koopkracht aan onze buurlanden," aldus Stany Vaes.

Dringend cash-verbod in buurlanden

De sector vraagt de politiek daarom om bij hun collega's in de ons omringende landen aan te dringen op gelijkaardige maatregelen. "We roepen ministers Dermagne en Verlinden op om het cash-verbod op te nemen met hun collega's in de Benelux. Idealiter gebruikt België haar rol als Europees voorzitter om dit cash-verbod door te trekken in gans Europa, zodat er gelijke rechten en verplichtingen zijn voor de betaling van schrootaankopen over gans Europa", concludeert Stany Vaes.

FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.