Belgische afval- en recyclagesector steunt Europese Critical Raw Materials Act, al blijven er ook enkele kanttekeningen

Het voorstel van de Europese Critical Raw Materials Act (kritieke grondstoffen) is een stap in de goede richting om de afhankelijkheid van de Europese lidstaten van de invoer van dergelijke grondstoffen van buiten de EU te verminderen en de veerkracht en veiligheid van de toeleveringsketen in de EU te vergroten.

15% uit Europese recyclage halen

In het voorstel wordt de doelstelling vooropgesteld om 15% van de strategische grondstoffen uit recyclage binnen de EU te halen. "Dergelijke doelstelling kunnen we alleen maar toejuichen", aldus Stany Vaes, Algemeen directeur van Denuo, de Belgische federatie van de afval- en recyclagesector. Maar hij plaatst meteen ook een kanttekening. "Tegenover die doelstelling is er ook een krachtig engagement nodig dat het gebruik van gerecycleerde materialen in nieuwe producten verplicht. Het streefcijfer voor het gebruik van gerecycleerde materialen in de productie van permanente magneten is alvast een goed begin. We zien dit graag ook uitgebreid naar tal van andere eindproducten waarin kritieke grondstoffen worden gebruikt."

Kapers op de kust

Het succes van deze doelstellingen zal ook sterk afhangen van enkele andere maatregelen waar de EU werk van maakt. Zo werkt de Europese Commissie aan een breed scala van Europese wetgevingsinitiatieven die recyclage en de circulaire economie enerzijds stimuleren, anders beperken. Daartoe behoren onder meer de verordening inzake het ecologisch ontwerp van duurzame producten en de komende herzieningen van de richtlijnen betreffende autowrakken en afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA).

Nood aan innovatie en investeringen

Om de recyclagedoelstellingen te halen zijn nieuwe inzamelingsdoelstellingen en verbeterde technologieën absoluut noodzakelijk. Financiering en toegang tot financiering voor investeringen in recyclageprojecten voor kritieke grondstoffen zijn dan ook van cruciaal belang om deze broodnodige technologische vooruitgang te stimuleren en een klimaatneutrale en circulaire economie van eigen bodem te bevorderen.

FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.