EuRIC schrijft brief aan Europese leiders

Bescherm de vrije, eerlijke en duurzame handel in materialen uit recyclage

Bijna 300 Europese nationale federaties en bedrijven uit de recyclagesector hebben de leiders van de Europese Unie krachtig gewaarschuwd voor de mogelijk rampzalige gevolgen van een algemene beperking van de uitvoer van materialen uit recyclage in de komende verordening betreffende de overbrenging van afvalstoffen (EVOA).

Materialen uit recyclage worden momenteel volgens de EU-wetgeving als ongevaarlijk afval bestempeld en zouden daarom worden getroffen door elke verordening die een algemeen afvalverbod uitvaardigt.

In feite zijn materialen uit recyclage geen afval maar hoogwaardige grondstoffen met een groene koolstofvoetafdruk. Het zijn materialen die worden teruggewonnen uit oude producten en worden gebruikt om nieuwe producten te maken. Als zodanig vormen zij een essentieel onderdeel van de circulaire economie van Europa - en van de internationale gemeenschap.

In de brief, die gericht is aan de leidinggevenden van de Europese Commissie, het Europees Parlement en het Sloveense voorzitterschap van de Raad, wordt opgeroepen om in de wettelijke regeling een duidelijk onderscheid te maken tussen "problematische afvalstromen" en materialen uit recyclage die voldoen aan kwaliteitsspecificaties.

Europese recyclers staan volledig achter beperkingen op de uitvoer van onverwerkt afval, zoals elektronisch afval en autowrakken, naar plaatsen waar de infrastructuur voor een goede verwerking ontbreekt, maar voor materialen uit recyclage die kunnen worden gebruikt om gewonnen grondstoffen te vervangen, mogen geen regels gelden die gelijkwaardig zijn aan uitvoerbeperkingen.

Gezien slechts 12% van alle gebruikte grondstoffen materialen uit recyclage zijn, blijft de industrie in de EU voornamelijk lineair en niet circulair genoeg. Daarom dringen we in de brief er bij de EU op aan om te waarborgen dat:

  1. Uitvoerbeperkingen voorzien in de herziene EVOA uitsluitend gericht zijn op problematische afvalstromen: een "one-size-fits-all" oplossing waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen onbehandelde problematische afvalstromen en materialen uit recyclage die direct kunnen worden gebruikt in circulaire waardeketens zal indruisen tegen de eigenlijke doelstellingen van de EU Green Deal.
  2. De vrije en eerlijke handel in materialen uit recyclage, die essentieel is voor het concurrentievermogen van de Europese recyclingindustrie, wordt gehandhaafd: het beperken van de uitvoer van materialen die voldoen aan kwaliteitsspecificaties op basis van hun afvalclassificatie zal het concurrentievermogen van de Europese recyclage aanzienlijk beïnvloeden.
  3. Er wordt een stabiel wetgevend kader met een correcte indeling van materialen uit recyclage en stimulansen ten uitvoer gelegd om de milieuvoordelen van circulaire materialen te belonen en het gebruik ervan in producten te verplichten.

De volledige brief inclusief de lijst van bijna 300 medeondertekenaars kan u hier lezen.

FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.