Bio-energiecentrales krijgen rake klappen uit politieke hoek

21/12/2022, Brussel – Vandaag beslisten de Vlaamse coalitiepartners om een knip te zetten in het steunmechanisme van de groenestroomcertificaten. Dat is een zware streep door de rekening van de bio-energiecentrales in ons land. “Deze beslissing, in combinatie met het prijsplafond voor de stroomverkoop die de federale regering heeft ingeroepen, is levensbedreigend voor bestaande en toekomstige bio-energieprojecten”, verklaart Stany Vaes van sectorfederatie Denuo. 

Vandaag stemden de Vlaamse coalitiepartners in de plenaire vergadering in met een zoveelste wijziging van het stelsel van de groenstroomcertificaten dat nu van toepassing is op lopende bio-energieprojecten. Een voorstel verscholen in de vouwen van een verzameldecreet, op verzoek van Vlaams minister voor energie Zuhal Demir. 

“Door deze beslissing wordt de investeringszekerheid in de bio-energiesector compleet ondermijnd”, reageert Vaes. “Deze wijziging trekt de verhouding tussen omzet en kosten van bio-energiecentrales scheef. Het raakt deze bedrijven – die in ongoing concern is – midscheeps en kan ze zelfs doen struikelen. Resultaat: de opwekking van hernieuwbare energie zal in Vlaanderen gevoelig dalen.

Bio-energie twee keer gepenaliseerd

Bovenop deze beslissing op Vlaams niveau komt ook het prijsplafond op de inkomsten uit stroom dat het federale niveau onlangs heeft ingevoerd. Dat maakt dat de bio-energiebedrijven twee keer klappen krijgen.

“De groenestroomcertificaten en stroomverkoop zijn de twee cruciale factoren die nodig zijn om hernieuwbare bio-energieproject levensvatbaar te maken. En daar wordt nu fors in geknipt. En dat terwijl deze centrales hun kosten fel zien stijgen. Denk aan personeelskosten, chemicaliën, enzovoort.”, aldus Vaes. “Kortom, deze ingrepen kunnen de verdere uitbouw en de opstart van nieuwe hernieuwbare energieprojecten in Vlaanderen doen dalen, hetgeen nooit de bedoeling kan zijn van de “energietrofee” die beide regeringen willen binnenhalen.”

FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.