Carrefour werkt samen met Denuo en lanceert het platform “Zero Waste Challenge”: een participatieve consultatie om afval te bestrijden

Brussel, 25 januari 2021 - Carrefour lanceert een participatieve consultatie om burgers, consumenten en belanghebbenden uit te nodigen oplossingen voor te stellen om afval te verminderen of recycleerbaar te maken, hierop te stemmen en hun mening te geven. In het kader van dit Zero Waste Challenge-project werkt Carrefour samen met Denuo.

De strijd tegen afval is een grote zorg bij burgers en consumenten. Op individueel niveau helpen enkele eenvoudige alledaagse handelingen om afval tegen te gaan. Als grote speler in de grootdistributie is Carrefour zich al jaren bewust van haar essentiële rol en handelt overeenkomstig. Dankzij de acties van Carrefour in 2020 werd bijvoorbeeld de hoeveelheid verpakking met bijna 2000 ton verminderd.

Een platform om initiatieven en goede praktijken te promoten

Het platform “Zero Waste Challenge” heeft als doel consumenten te laten stemmen op de toekomstige initiatieven van de retailer wat betreft alternatieven voor verpakkingen. Dit kan gaan om verschillende soorten alternatieven: verpakkingen waar mogelijk weglaten, minder verpakkingen produceren, maar ook kiezen voor duurzame oplossingen zoals gerecycleerde en recycleerbare verpakkingen.

Burgers worden uitgenodigd hun mening te geven en alternatieven voor te stellen omtrent: 

  • Verpakkingen voor Fruit & Groenten voor Bio- en Conventionele producten
  • Verpakkingen voor verse producten zoals koffiekoeken, gebakjes en taarten
  • Verpakkingen voor kruidenierswaren
  • Verpakkingen voor vloeibare producten 
  • Verpakkingen voor gebruiksklare producten zoals vers gesneden fruit, snacks, enz. 

Het platform heeft ook een educatief doel omdat Carrefour voor elke thematiek de context, de reden voor het gebruik van een bepaalde verpakking, de problemen en de uitdagingen ervan toelicht.

Burgers mobiliseren om concrete acties te implementeren

Het doel van deze publieke consultatie is oplossingen naar voren te brengen die in de winkels geïmplementeerd kunnen worden. Carrefour verbindt zich ertoe de resultaten van de consultatie te delen, te antwoorden op de verschillende vragen en opmerkingen van burgers tijdens hun deelname en te communiceren over de verschillende tests en oplossingen die geïmplementeerd worden in de winkels van de retailer.

Met het Act For Food-programma gaat Carrefour een concreet engagement aan om het milieu te beschermen. Door tussen de 800 en 2000 verpakkingen per jaar te herwerken, hebben we 96% van de verpakkingen van ons eigen merkgamma recycleerbaar gemaakt. We hebben al heel wat inspanningen geleverd en willen onze klanten bij deze oefening betrekken om samen te strijden voor het behoud van het milieu,” benadrukt François-Melchior de Polignac, CEO Carrefour België.

België produceert jaarlijks zo’n 1,7 miljoen ton verpakkingsafval. 84% daarvan wordt gerecycleerd, en daarmee zitten we ver boven het Europese gemiddelde. Een mooi resultaat, maar de ambitie reikt nog verder. We zijn in België het engagement aangegaan om een recyclagegraad van 100% te behalen. Dit doel kunnen we maar bereiken als zowel producenten als consumenten zich mee engageren voor minder afval en meer recycleerbaarheid. Dit engagement willen we met gerichte acties aanwakkeren. Daarom zijn we met Carrefour in de Zero Waste Challenge gestapt. Dit initiatief daagt consumenten uit om mee na te denken over hoe we de berg verpakkingsafval kunnen terugdringen en hoe we de resterende verpakking na recyclage opnieuw kunnen inzetten. Samen met onze collega’s in de jury zullen we daaruit de meest interessante voorstellen selecteren zodat Carrefour echt een verschil kan maken,” aldus Stany Vaes, General manager Denuo.

Een consultatie in drie stappen 

Concreet verloopt de consultatie in drie stappen: 

  • Van 9 februari tot 22 maart 2021 - stap 1: Lancering van het platform Zero Waste Challenge

Klanten en burgers hebben twee maanden de tijd om deel te nemen aan de vragenlijsten en hun ideeën voor te stellen op de campagnewebsite: mission-zero-dechet.carrefour.com Ze kunnen er ook stemmen op hun favoriete initiatief. Een jury bestaande uit leden van Denuo en Carrefour analyseert de haalbaarheid van alle voorgestelde ideeën en selecteren er 10. 

  • Van 12 april tot 10 mei 2021 - stap 2: stem op je favoriete voorstellen

De 10 geselecteerde oplossingen die haalbaar zijn in de winkels worden voorgesteld aan de deelnemers. Zij spelen een rol in de verandering en beslissen welke ideeën ze geïmplementeerd willen zien in de winkels.

  • Vanaf 10 mei: stap 3: implementatie in de winkel 

De 3 ideeën met de meeste stemmen, worden geleidelijk aan geïmplementeerd in 3 winkels: 1 in Brussel, 1 in Wallonië en 1 in Vlaanderen. Als de testfase een positieve beoordeling krijgt en realiseerbaar is, kan het idee op grotere schaal worden toegepast.

FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.