Case: Batterijbranden: COMET zet in op robotisch sorteren en hergebruik

Groupe COMET is een familiale groep die een twintigtal bedrijven omvat die actief zijn in de depollutie/ontmanteling van productiegoederen (Recycar, VM Recycling, COMET Services), shredding (CometSambre) en de behandeling van lichte en zware shredderresiduen (COMET Traitements). Twee filialen zijn specifiek actief in de recyclage van banden (COMET Tyres Recycling) en zonnepanelen (Solarcycle). Daarnaast zijn er tal van inzamelsites in België en Frankrijk die de eerder genoemde eenheden bevoorraden. De cijfers spreken voor zich: bijna 380 mensen zijn rechtstreeks actief in de COMET-bedrijven, die samen meer dan 1.200.000 ton 'afval' verwerken.

Transport over binnenwateren om onze wegen te ontlasten

COMET heeft niet langer zijn eigen voertuigen, maar wel zijn eigen schepen. "Elke dag zijn er naar schatting 250 vrachtwagenequivalenten voor ons onderweg: 55% over de weg, 40% over water en 5% per spoor, via het multimodale platform in Houdeng. Alles wat we uit onze grootste sites halen (Bergen, Châtelet, Gent en La Louvière) gaat via één van onze drie schepen. De nabijheid van waterwegen vormen een conditio sine qua non voor al onze strategische ontwikkelingen," zegt Pierre-François Bareel, CEO van Groupe COMET.

Een andere bijzonderheid van deze familiale groep is dat het over een eigen R&D-team beschikt dat vrij uniek is in de sector en op Europees niveau wordt erkend. Dit team is betrokken bij niet minder dan 16 R&D-projecten (samen met 150 Europese partners en voor een totaalbedrag van 216 miljoen euro). "Er gaan meerdere jaren tussen het uitdenken van een nieuw procédé en de invoering van dit procédé op industriële schaal. Wij zijn ook zeer actief in de ontwikkeling van milieutechnologieën, gezien kant-en-klare oplossingen voor onze sector ontbreken. Wallonië legt strenge milieu-eisen op en dit dwingt ons om een voorloper te zijn en te blijven."

Groupe COMET zal in 2022 en 2023 ook twee nieuwe fabrieken openen. "De eerste, in Bergen, zal gewijd zijn aan de gerobotiseerde sortering van non-ferrometalen. De tweede, op de nieuwe site in La Louvière, zal gericht zijn op de recuperatie van koper via een uniek hydrometallurgisch proces. Beide investeringen streven ernaar de zuiverste fracties te recupereren voor onze klanten. Ik ben bijzonder trots dat onze teams erin geslaagd zijn om deze processen te realiseren, en dat we hierdoor binnenkort 30 nieuwe medewerkers mogen verwelkomen," zegt Pierre-François Bareel.

Een oplossing bieden voor de branden in onze sector met focus op hergebruik

Denuo heeft hard gewerkt aan de lancering van verschillende sensibiliseringsacties over het toenemende aantal branden in onze sector als gevolg van de aanwezigheid van lithium-ion-batterijen in metaal- en zelfs papier/kartonstromen. "Branden zijn nauw verbonden met ons bedrijf, omdat de producten die we krijgen aangeleverd niet altijd grondig worden gedepollueerd en het voor ons moeilijk is om de batterijen op te sporen. Dankzij onze professionele teams en uitrusting kunnen we de branden snel en efficiënt beheersen, maar wij hebben ook in R&D geïnvesteerd om een oplossing stroomopwaarts te vinden," vertelt de CEO van de groep alvorens het woord te geven aan zijn ingenieur, Grégory Lewis.

"Doordat we afgedankte elektrische en elektronische apparaten recycleren, hebben wij te maken met een grote hoeveelheid lithium-ion-batterijen. Om deze toestroom aan batterijen op een veilige en doordachte manier te beheren, hebben we met onze partners een R&D-programma opgezet dat gericht is op enerzijds de robotische extractie van deze brandbare batterijen, anderzijds op de diagnose van het hergebruikspotentieel van de batterijen. Het uiteindelijke doel is ze om te vormen tot energie-opslagunits.

Ook voor de niet-herbruikbare batterijen hebben we een oplossing. In 2018 is in het kader van het project CROCODILE namelijk een onderdeel "materiaalterugwinning" opgestart om de zeldzame/strategische metalen in afgedankte batterijen optimaal terug te winnen. Het doel van dit project is in heel Europa een inzamelings- en recuperatieketen op te zetten voor stromen die kobalt bevatten, waaronder uiteraard ook bepaalde lithium-ion-batterijen."

De schrootsector is duidelijk niet meer dezelfde sector als vroeger, al blijft het traditionele werk van de schrootverwerkers nog steeds fundamenteel. Aan het andere eind van de keten zijn er veel contacten met fabrikanten om enerzijds een secundaire grondstof van zeer hoge kwaliteit te leveren en anderzijds de samenstelling van de producten van morgen te kennen en zo een goede recyclage ervan te garanderen. Als recycleerder en producent van gerecycleerde materialen wil Groupe COMET een belangrijke speler zijn in de koolstofarme industrie van morgen. "En we hebben nog enkele zeer ambitieuze projecten die het landschap van de Waalse circulaire economie voor metalen en kunststoffen zullen veranderen," belooft Pierre-François Bareel.

FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.