Case: Maes Recycling Group: marktleider in asbestverwerking

Van één vrachtwagen met een zelfgemaakte beerton in 2001 tot een bedrijvengroep van 10 sites verspreid over België en een omzet die richting 100 miljoen euro gaat. Maes Recycling Groep heeft zich op korte tijd een weg gebaand naar de kopgroep van de Belgische afval- en recyclagesector. Hoe? Door te pionieren in zogenaamde ‘moeilijke’ afvalstromen zoals bouw- en sloopafval en asbest. 

Maes Recycling Group is actief in de inzameling, sortering en verwerking van alle soorten afval, maar de focus ligt toch voornamelijk op bouw- en sloopafval. “We hebben meer dan 10.000 afzetcontainers staan op werven en bij klanten in heel België. Het afval brengen we met vrachtwagens en steeds vaker ook over het water naar onze tien sites in België waar we het ingezamelde afval vervolgens sorteren. Eerst machinaal, daarna handmatig, tot we voldoen aan de kwaliteitsvraag van onze klanten,” aldus Yves Maes, CEO en voorzitter van Maes Recycling Group.

Grootste asbestinzamelaar in België

Van de 900.000 ton die Maes Recycling Group in 2021 inzamelde, wist het 95% te recycleren naar materialen en brandstoffen. Slechts 5% wordt afgevoerd naar stortplaatsen.

Van die 5% wordt het leeuwendeel ingenomen door asbesthoudende vezelcementproducten. Maes Recycling Group is de grootste asbestinzamelaar van België. “We werken momenteel aan de twee grootste asbestprojecten die er in België te vinden zijn: de renovatie van de Boerentoren in Antwerpen en de inzameling van de asbestdaken van de ruim 300 landbouwers die zich in het kader van het Vlaamse landbouwprotocol hebben aangemeld. Op jaarbasis zamelen we zo’n 30.000 ton asbest in.”

Dat ingezamelde asbest voert Maes Recycling Groep op een veilige manier af naar stortplaatsen. In eerste instantie de Hooge Maey in de Antwerpse haven. Dat is voor Maes Recycling Group de dichtstbijzijnde optie sinds de stortplaats in Houthalen-Helchteren werd gesloten, en dat baart het bedrijf zorgen. “De Vlaamse overheid heeft een ambitieus asbestafbouwplan uitgestippeld, waar we graag mee onze schouders onder zetten. Alleen zien we te weinig stortcapaciteit aan onze kant van het land”, licht Maes toe.

Nood aan meer stortcapaciteit

Dat ondervond het bedrijf aan den lijve toen het op de Ford-site in Genk op een kilometerslange buis van één meter doorsnede botsten. “Er waren 65 vrachtwagens nodig om alle asbest af te voeren”, weet Maes. “Helaas konden we met die vrachtwagens niet zomaar terecht op de stortplaats. We botsten op de stortquota en de afstanden, en dus was er geen andere optie dan een deel van de vrachten tijdelijk op onze site te stockeren.”

De stortquota zetten een zekere rem op de snelheid waarmee de asbestvoorraad in België snel weg te werken. Er is dus nood aan meer stortcapaciteit om de vooropgestelde termijn te halen, want andere oplossingen dan asbest storten zijn nog niet voor meteen.

Druk op de stortplaatsen verminderen

Naast de vraag om meer stortcapaciteit wordt in de sector ook gekeken hoe de druk op de stortplaatsen kan worden verlicht. Ook bij Maes Recycling Group wordt gezocht naar alternatieve oplossingen. Eén van de pistes waarop de groep zich richt, is de verdere uitzuivering van de asbestverdachte vrachten. “

Vandaag belandt samen met het asbest nog heel wat potentieel asbestverdacht materiaal in stortplaatsen. Het gaat hier niet om asbest houdende vezelcementproducten, maar om vezelcementproducten die momenteel moeilijk te onderscheiden zijn van die asbesthoudende producten zelf. De zogenaamde New Technology vezelcementproducten, waar de asbestvezel is vervangen door een papier- of PP-vezel. Voor deze NT-materialen willen we op termijn een uitweg via recyclage bieden”, aldus Maes. 

Mogelijkheid op asbestrecyclage?

Wat ook op de stortcapaciteit weegt, is de huidige manier waarop losse asbestvezels worden verwerkt. Deze vezels worden momenteel gebonden in beton, zodat de vezels worden vastgehouden. Nadeel hiervan is dat een 100 kg asbestvezels zo wordt omgezet in een ton asbestbeton, wat de berg te storten afval alleen maar verhoogt.

Er is hier dus nood aan een betere oplossing, en ook daar bekijkt Maes Recycling Group de mogelijkheden. Zo volgt de groep met aandacht nieuwe ontwikkelingen om asbestvezels chemisch te gaan ontbinden zodat ze geen gevaar meer vormen voor de mens. Deze technologie staat echter nog in de kinderschoenen en vergt nog heel wat onderzoek en ontwikkeling vooraleer dit op industriële schaal kan worden uitgerold.

FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.