COBEREC en go4circle finaliseren de 7e studie over de problemen van ecodesign

Tal van problemen in kaart gebracht

Na de in 2018 gerealiseerde studies over PMD, textiel, elektrisch en elektronisch afval en klein gevaarlijk afval, gaan COBEREC en go4circle verder met het inventariseren van de recyclageproblemen in verschillende afvalstromen. We vertrekken van het principe dat als er op een bepaald moment in de keten een probleem optreedt, dat een algemeen probleem is van de hele keten ("de keten is maar zo sterk als de zwakste schakel"), ook al betwisten sommige federaties deze visie.

Het begeleidingscomité van de studie die door de FOD Leefmilieu is besteld, is op 5 december 2019 samengekomen om te luisteren naar de conclusies, op basis van het werk van COBEREC, over de stromen papier/karton, autowrakken en metalen. Er waren heel wat bevindingen gelet op de vele bezoeken die in het kader van dit project werden uitgevoerd. Het gaat vaak over “kleine" problemen maar wanneer die worden samengevoegd wordt het natuurlijk een groter probleem.

We noteren dat Indufed, ondanks het feit dat er al een ontmoeting is geweest, een nieuwe vergadering heeft gevraagd over papier/karton. Die zal met veel plezier worden georganiseerd in januari/februari. Wij hopen op een constructiever klimaat dan bij het rapport over elektrisch en elektronisch afval met de federatie Agoria die nagenoeg alle resultaten betwistte en er uiteindelijk voor gezorgd heeft dat de conclusies niet naar de buitenwereld werden gecommuniceerd.

We noteren tot slot dat het rapport betreffende overige kunststoffen vóór Kerstmis aan het opvolgingscomité zal worden overgemaakt, na talrijke bezoeken op het terrein.  

We zijn eveneens begonnen aan de studies over glas en banden.

Alle studies zouden moeten worden gepubliceerd op de website van de FOD Leefmilieu. Enkel de studie over PMD is momenteel beschikbaar op de website van minister Marghem.

FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.