België verliest schroothandel aan buurlanden door cash-verbod

29 maart 2024, Brussel - Vanaf 31 maart 2024 mogen schroothandelaars geen cash geld meer betalen voor een lading metalen of goederen die edele metalen bevatten. Dit verbod is een rechtstreeks gevolg van een nieuwe wet van het federaal parlement in de strijd tegen corruptie.

In de strijd tegen fraude en witwaspraktijken had de Belgische wetgever in 2017 al cash-betalingen in de schrootsector aan banden gelegd. Schroothandelaars mochten sindsdien maximum 500 euro in cash betalen aan consumenten voor elke partij oude ferro- en non-ferrometalen, en dat onder strikte voorwaarden. 

Op 21 maart 2024 verscheen er in het Belgisch Staatsblad een wijzigingswet die deze limiet van 500 euro voor contante betalingen volledig schrapt. Dit betekent dat geen enkele uitbetaling met contant geld meer mag worden gedaan door een onderneming die oude of edele metalen aankoopt van een consument.

Strijd tegen corruptie

Deze drastische wijziging is ingevoerd op verzoek van de Federale politiediensten en de Economische Inspectie. Zij hebben vastgesteld dat velen zich voordoen als consumenten, terwijl de regelmaat en de hoeveelheden van hun verkopen wijzen op een professionele activiteit. Dit leidde tot misbruik van de huidige limiet van 500 euro door het gebruik van verschillende identiteitskaarten en de 'salamitactiek', waarbij verkopen werden opgesplitst in kleinere bedragen om de limiet te omzeilen.

Eenzijdige beslissing zet sector voor blok

Denuo, de federatie van de Belgische afval- en recyclagesector begrijpt dat er legitieme redenen zijn voor deze maatregel, maar ze heeft wel bedenkingen bij de manier waarop dit tot stand is gekomen. Stany Vaes, Algemeen directeur van Denuo: "We betreuren dat onze sector op geen enkel moment bij deze beslissing is betrokken geweest. Des te meer, omdat tussen de publicatie van de nieuwe wetgeving en de inwerkingtreding slechts één werkweek ligt. Dit maakt het onmogelijk voor ons om de bij Denuo aangesloten schroothandelaars correct te informeren."

Schroot verdwijnt naar buurlanden

Daarnaast vreest de sector dat door deze eenzijdige beslissing heel wat schroot naar de buurlanden zal verdwijnen. "50% van de Belgische consumenten woont op minder dan 50 km van de grens. Zolang er in Nederland, Duitsland en Luxemburg consumenten nog steeds oude metalen kunnen verkopen tegen cash betaling, zullen veel Belgische consumenten hun oude metalen in het buitenland verkopen. Bijgevolg verliezen we in België waardevolle grondstoffen en koopkracht aan onze buurlanden," aldus Stany Vaes.

Dringend cash-verbod in buurlanden

De sector vraagt de politiek daarom om bij hun collega's in de ons omringende landen aan te dringen op gelijkaardige maatregelen. "We roepen ministers Dermagne en Verlinden op om het cash-verbod op te nemen met hun collega's in de Benelux. Idealiter gebruikt België haar rol als Europees voorzitter om dit cash-verbod door te trekken in gans Europa, zodat er gelijke rechten en verplichtingen zijn voor de betaling van schrootaankopen over gans Europa", concludeert Stany Vaes.

FacebookTwitterLinkedinShare

Reacties

default author image
E-mailadres

No email adress

door Jona (niet gecontroleerd) op zondag 31/03/2024 - 17:19

Du grand  n'importe  quoi l'état  belge 

default author image
E-mailadres

No email adress

door Ann Van Den Brouck (niet gecontroleerd) op dinsdag 02/04/2024 - 11:04

Wat een gemene streek van de federale politie en de regering alweer! Wij hebben steeds de wet al gerespecteerd wat inderdaad niet kan gezegd worden van vele partikulieren. Maar waarom de partikulieren dan niet rechtstreeks viseren iplv. de schrootsector zo voor blok te zetten?? Wij zijn pas vrijdag op de hoogte gebracht en dan nog via via,... niet via officiële instanties! En wat denken ze wel, dat wij maar 20 klanten per dag hebben??? Wij gaan plots meer dan 100 overschrijvingen PER DAG hebben, wat zal resulteren in enorm veel extra werk in onze boekhouding,... Bedankt federale politie! Ik hoop dat de sector op straat komt en ook alles blokkeert gelijk de boeren, of tenminste bij de ministers gaat aankloppen die voor deze absurde en kortzinnige wet verantwoordelijk zijn!

default author image
E-mailadres

No email adress

door Frank Tournet (niet gecontroleerd) op woensdag 03/04/2024 - 11:34

Inderdaad schandalig dat dit zonder overleg kan gebeuren. Ben wel benieuw hoe collegiaal en strijdvaardig de Belgische schroothandelaar zal zijn ? 

default author image
E-mailadres

No email adress

door ronsman brigit… (niet gecontroleerd) op woensdag 03/04/2024 - 16:23

inderdaad een gemene streek van de regering we moeten al genoeg registers en zo bijhouden nu dit nog maar leg het maar eens uit aan een particulier dat hij geen cash geld meer krijgt. en wij moeten dan ook nog voor de overschrijvingen betalen .Ze zouden beter de zwart werkers die rond rijden met hun micro voor oude metalen eens controleren en die dat auto's ophalen en katalysatoren verwijderen, de velgen uit de banden doen en dan meerdere banden in een auto steken waar wij dan als erkend centrum en schroothandel dan weer voor opdraaien en er  gaan al veel auto's illegaal naar nederland . Stuur je daarvoor naar de minister krijg je ook geen steun. Als erkend centrum hebben we ook weer nieuwe regels bij gekregen en kunnen we weer lessen gaan doen, want volgens ovam en zo kunnen we blijkbaar na zoveel jaren nog geen auto goed depolueren . Bedankt mooi Belgie in plaats van de buurlanden te sponseren zou u beter eens aan uw eigen volk denken. We zouden beter zoals de boeren ook met zen allen eens op straat komen en Belgie plat leggen. Minister Verlinden gaat haar ook eens moeien ze heeft al bewezen wat ze waard is. Bedankt

default author image
E-mailadres

No email adress

door Jos (niet gecontroleerd) op donderdag 04/04/2024 - 21:38

De reden die de Federale politiediensten en de Economische Inspectie hier aanhalen is natuurlijk een drogreden.  Wie houdt er zich bezig met zogenaamde 'salamitactieken' wanneer men onbeperkt cash kan bekomen in minstens één van onze buurlanden.  Met dank aan onze  anti-witwaswetgeving van 2017, die al tot een grote verplaatsing van de handel in onze sectoren heeft geleid.

Bovendien hebben alle handelaars een identificatieplicht vanaf de eerste euro.  Er bestaat dus al een zekere traceerbaarheid en dus kan elke cash transactie  nagegaan worden bij de handelaars bij een vermoeden van fraude.  Dat het bedrag van 500 euro nu moet worden overgeschreven in plaats van cash te worden uitbetaald, verhindert geenszins het gebruik van 'salamitactieken'.  Het zorgt alleen nog maar eens voor een bijkomende administratieve last voor de handelaars.

Probeer deze logica eens te volgen.  Handelaars mogen tot 3.000 euro cash aanvaarden, maar vanaf nu dus geen enkele euro meer cash uitbetalen.  Dat betekent dus dat al de cash die binnenkomt moet gedeponeerd worden bij de bank.  Het anti-witwas beleid van de banken leidt ertoe dat wie teveel cash deponeert bij zijn bank, op de vingers wordt getikt of gewoon weg de deur gewezen wordt.  

Naar aanleiding van de invoering van de nieuwe anti-witwaswet van 2017 werd er ons tijdens een onderhoud met een vertegenwoordiger van het toenmalige  kabinet Peeters verzekerd dat het cash-verbod snel navolging zou krijgen in onze buurlanden.  Inmiddels zijn we al 7 jaar verder en kunnen consumenten in minstens één van onze buurlanden ongelimiteerd cash worden uitbetaald.   Daarmee kan u de oproep van onze ministers Verlinden en Dermagne alvast in de juiste context plaatsen en uw hoop op een aanpassing in de buurlanden een beetje temperen.

Dat onze ministers dit verbod nu invoeren terwijl er recent nog heel wat onvrede werd geuit door burgers vanwege een gebrek aan toegang tot cash doet op zijn minst vragen rijzen wiens belangen bij deze gebaat zijn.

 

default author image
E-mailadres

No email adress

door Danny (niet gecontroleerd) op vrijdag 05/04/2024 - 22:20

Ik vind schande dat geen  cash Meer krijg van oud ijzer en moet met overschrijving betaalt word Langston bank hoe lang moet Wachtel dat op u bank rekeninh staat???

Dus ik heb oud ijzer een keer gelevetd aan schroothandelaar ik heb 3 week moet  Wachtel datop mijn bankrekening staat dus 

Dat is niet normal  als toch met ovetschrijving moet betallen  langs bank dat vind ik toch 2 of 3 werk dagen mag  zijn en niet 3 week dat vind ik nirt normaal

default author image
E-mailadres

No email adress

door Billy le kid (niet gecontroleerd) op maandag 08/04/2024 - 12:35

Bonjour, 

De nouveau ont frappe sur la tête des gens les  plus fragiles de la société, sous différents prétexte, blanchiment, travail au noir,etc :alors que c'est bien eux-mêmes qui blanchisse leur pactole en Suisse,Luxembourg, Liechtenstein, ou leur compte en banque est plein craqué et les chambre forte viennent du métal recyclé ou il cache leur argent!!!

default author image
E-mailadres

No email adress

door Lescoat (niet gecontroleerd) op donderdag 18/04/2024 - 11:18

On parle de corruption, n'est pas au sein de ceux qui dirigent nos pays qu'il faudrait commencer par investiguer. Depuis des années, les états tentent de faire disparaitre le cash pour mieux nous contrôler et connaître toutes nos depenses. 

default author image
E-mailadres

No email adress

door Anoniem (niet gecontroleerd) op woensdag 01/05/2024 - 03:39

Ik hoop dat ik en anderen niet GESTRAFT worden om het HARDE WERK dat wij KLEINTJES doen...

als wij belastingen moeten betalen op de ZUUR verdiende EURO'S , zullen wij er mee STOPPEN !

De gevolgen dat velen daardoor gaan stoppen :  veel meer ONGESORTEERDE METALEN... het werk dat véél kleintjes NU NOG DOEN...  dumpen van goederen langs de straat ?  zal NIET meer opgeraapt worden door die kleintjes...  kelders en opbergruimten zullen VOL LOPEN... de gevolgen kan ik al raden.... 

default author image
E-mailadres

No email adress

door Geen Partij, a… (niet gecontroleerd) op zaterdag 25/05/2024 - 21:28

Bye-bye Cash (vrijheid), Welkom CBDC (Central Bank Digital Currency)

( Zorg dat dit geen parels zijn voor de varkens, zoek en denk waarom men deze weg echt wel inslaan). 

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.