Logistiek en communicatie als prioriteiten

COVID-19: sector neemt actie voor het beheer van medisch afval tijdens tweede golf

Tijdens de eerste golf in de lente van 2020 heeft de federatie  ervoor gezorgd dat alternatieve oplossingen voor de stijgende hoeveelheden medisch afval in de 3 Gewesten wettelijk gedekt werden. 

Gelukkig hebben onze leden nooit op deze  oplossingen beroep moeten doen. Er was toen voornamelijk een dreigend probleem van beschikbare UN-gekeurde verpakkingen.

Tijdens de  tweede golf in de herfst van 2020 worden onze leden met twee nieuwe problemen geconfronteerd:

  1. Medische instellingen die in maart niet actief waren in de behandeling van  COVID-19-patiënten zijn nu hiermee geconfronteerd en sorteren de afvalstoffen niet altijd volgens de toen afgesproken regels. Hierdoor genereren ze meer risico-houdend medisch afval dan voorzien.
  2. In tegenstelling tot de situatie in maart blijven bedrijven en containerparken nu actief en produceren verder o.a. gevaarlijk afval. Onze leden zijn nu ook meer geconfronteerd met de afwezigheid van chauffeurs, omwille van COVID-besmetting of quarantaine. Door de combinatie van die twee nieuwe elementen dreigt een tekort aan ADR-chauffeurs bij onze leden te ontstaan.

Denuo heeft intussen verschillende initiatieven genomen om deze (potentiële) problemen op te vangen:

  • De  gezondheidsinstanties gecontacteerd om zeker te zijn dat de sorteerregels van maart blijven gelden. Celeval heeft dit alvast bevestigd. 
  • De sorteerfiches  per Gewest aangepast aan onze nieuwe identiteit (Denuo) voor brede verspreiding bij de federaties van medische en verzorgingsinstellingen.
  • Contact genomen met de drie ADR-administraties om  een afwijking te overwegen, om  snel opgeleide niet-ADR-gecertificeerde chauffeurs te mogen inschakelen bij het vervoer van medisch afval.

Ondertussen hebben we vernomen dat Nederland problemen heeft met de verwerkingscapaciteit van COVID-afval (Nederland heeft slechts één verbrandingsinstallatie die vergund is voor dit type afval). De Nederlandse overheid heeft snel afwijkingen goedgekeurd, inclusief op ADR-niveau, om COVID-19-afval in niet UN-gekeurde zakken bij verbrandingsinstallaties voor huishoudelijk afval te laten verbranden.

Onze twee  Belgische vergunde verbrandingsinstallaties  hebben tot nu toe geen capaciteitsproblemen.

FacebookTwitterLinkedin

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.