COVID-19: Alternatieve verpakking voor medisch COVID-19-afval in Vlaanderen

Omwille van een dreigend tekort aan UN-gekeurde en geschikte verpakkingen voor medisch afval door de COVID-19-crisis, werd volgende oplossing uitgewerkt en goedgekeurd. OVAM heeft haar akkoord gegeven om dit voorstel vanaf vandaag toe te passen en de Vlaamse regering zal het vandaag publiceren.

Droog beschermingsmateriaal van het verzorgingspersoneel en licht besmeurd wegwerpbaar behandelingsmateriaal van patiënten wordt, mits een quarantaine ter plaatse van 72 uren, beschouwd als NRMA (niet-risicohoudend medisch afval). Het mag verpakt worden in gesloten zakken en afgevoerd in pers- of gesloten containers naar verbrandingsinstallaties vergund om dat type NRMA te verbranden.

De volledige tekst vindt u hier:

 

Wallonië en Brussel zijn ook maatregelen aan het nemen. Daar opteert men eerder om geen quarantaine van 72 uren te voorzien, maar om de lijst van afval geklasseerd als NRMA (B1 in Wallonië en niet-specifiek in Brussel) te beperken tot het droog, niet-besmeurd beschermingsmateriaal. Volgens de ziekenhuizen vertegenwoordigt deze fractie toch ruim 90% van het betrokken volume.

We houden jullie op de hoogte van zodra de officiële teksten in de 3 Gewesten gepubliceerd worden.

FacebookTwitterLinkedin