9 april 2020

COVID-19: BIR wil geen extra kosten voor containers in havens

De mondiale sectororganisatie voor de recyclage (BIR) heeft een speciaal voor de COVID-19-crisis een coördinatieteam opgericht om acties en reacties vanuit de recyclagesector zo veel mogelijk te harmoniseren. Het team bestaat uit vertegenwoordigers van nationale ledenverenigingen en vertegenwoordigt verschillende afvalstromen. 

Het doel is om een platform te creëren voor snelle uitwisseling van informatie en om zo gericht snel acties ten voordele van de sector te kunnen ondernemen. 

Niettegenstaande een aantal landen recyclage als een essentiële activiteit erkennen, is BIR momenteel erg bezorgd over het slecht functioneren of zelfs tijdelijk afsluiten van zeehavens. 

De organisatie vraagt aan nationale overheden, rederijen en havenautoriteiten af te zien van extra kosten voor het gebruik van containers die vanwege de lockdown vastzitten in havens. BIR pleit ook voor de implementatie van 'groene rijstroken' tussen landsgrenzen om de handel in goederen, waaronder recycleerbare materialen, te vergemakkelijken, iets waarvoor de Europese Commissie ook al een oproep deed. 

FacebookTwitterLinkedin

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.