UPDATE 23/11/20

COVID-19: Een werknemer is geïnfecteerd, wat nu?

Voorzichtig, de regels veranderen voortdurend. We nodigen u altijd uit om het Sciensano document te raadplegen voor de laatste regels (zie document onder het artikel).

Wat met een werknemer die positief testte op COVID-19?

Er zijn twee mogelijke scenario's:

 • De werknemer heeft symptomen: in dit geval zal de arts de werknemer hoogstwaarschijnlijk als arbeidsongeschikt beschouwen en zal de werknemer recht hebben op zijn/haar gegarandeerd loon.
 • De werknemer heeft geen symptomen: in dit geval moet de werknemer een isolatie van 7 dagen (of meer als de dokter de isolatie verlengt) in acht nemen.
  • Als telewerk mogelijk is, zal de werknemer blijven werken en zijn of haar reguliere salaris ontvangen.
  • Als telewerken niet mogelijk is, zal de werknemer door overmacht tijdelijk werkloos zijn en een werkloosheidsuitkering van de RVA ontvangen.

 

En hoe zit het met de collega's van deze werknemer?

Als iemand positief heeft getest op COVID-19 lopen ook zijn/haar 'contactpersonen' het risico positief te testen. Een 'contactpersoon' is elke persoon die contact heeft gehad met iemand die positief testte op COVID-19 binnen een tijdspanne van 2 dagen voor het begin van de symptomen tot het einde van de besmettelijkheidsperiode (over het algemeen 7 dagen na het begin van de symptomen, of langer als de symptomen aanhouden). Voor een asymptomatische persoon met een positieve PCR-test wordt een 'contactpersoon' gedefinieerd als iemand die contact heeft gehad met deze persoon binnen een tijdspanne van 2 dagen voordat het staal werd genomen, tot 7 dagen erna.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen hoog- en laagrisicocontacten:

 • Hoogrisicocontact
  • Een persoon met een cumulatief contact van minstens 15 minuten binnen een afstand van <1,5 m (“face to face”), bijvoorbeeld in een gesprek, zonder correct gebruik van een mondmasker (neus en mond volledig bedekkend) door één van beide personen. 
  • Een persoon die direct fysiek contact heeft gehad met een COVID-19 patiënt.
  • Een persoon die door de Coronalert-app werd geïdentificeerd als een nauw contact.
 • Een laagrisicocontact
  • Een persoon die meer dan 15 minuten contact heeft gehad met een COVID-19-patiënt op een afstand van <1,5 m (“face to face”), maar waarbij beiden adequaat een mondmasker hebben gebruikt (neus en mond bedekt). 
  • Een persoon die minder dan 15 minuten contact heeft gehad met een COVID-19-patiënt op een afstand van <1,5 m (“face to face”). 
  • Een persoon die zich meer dan 15 minuten in dezelfde kamer/gesloten omgeving bevond met een COVID-19-patiënt, maar waarbij een afstand van >1,5 m gerespecteerd werd. Dit omvat, onder andere, mensen die in dezelfde ruimte werken of samen zaten in een wachtkamer.

UPDATE 23/11/20  Vanaf 23/11/2020, hernemen van het testen van asymptomatische hoog-risico en van reizigers die terugkeren uit rode zones (ingedeeld als hoog-risico door het zelfbeoordelingsformulier). De quarantaine duurt maximum 10 dagen en de test gebeurt ten vroegste op dag 7 (voor iedereen)

HOOGRISICOCONTACT

Collega's die geacht worden hoogrisicocontacten te hebben gehad, moeten vanaf het laatste contact maximum 10 dagen in quarantaine worden geplaatst (+Verhoogde waakzaamheid tot 14 dagen na het contact, zie document Sciensano) Ten vroegste op de zevende dag na het laatste hoogrisicocontact zal de collega een test moeten uitvoeren. Als het resultaat van deze test negatief is, wordt de quarantaine na 7 dagen (vanaf het laatste contact) opgeheven. Als het resultaat positief is, wordt de isolatie met nog eens 7 dagen verlengd vanaf de datum van de staalname.

Hoog-risico contacten (behalve kinderen <6 jaar) zullen via het call center een sms krijgen met een “corona test prescription code”. Met deze code kunnen ze een afspraak vastleggen voor staalname in een test/triagecentrum, ten vroegste op dag 7 na het laatste hoog-risico contact. Hiervoor kunnen ze een online reservatietool gebruiken die ook beschikbaar is via www.mijngezondheid.be. Testresultaten kunnen eveneens teruggevonden worden via dit webportaal. 

Voor de nauwe contacten die in quarantaine moeten blijven kan de arts of het call center een “getuigschrift van quarantaine” afleveren. Hoog-risico contacten kunnen dit certificaat zelf downloaden via mijngezondheid.be op basis van een code die ze ontvangen van het call center. Het certificaat zal standaard opgesteld worden voor de maximale periode van 10 dagen, maar er zal vermeld worden dat deze periode eventueel ingekort kan worden (met vermelding van de datum die overeenstemt met “dag 7”).

LAAGRISICOCONTACT

Collega's die geacht worden contacten met een laag risico te hebben gehad, hoeven normaal gesproken niet in quarantaine te worden geplaatst en kunnen onder hygiënische en preventieve maatregelen blijven werken.

Collega's moeten alleen worden getest als er symptomen optreden en ten vroegste op dag 7 na het contact.

Meer informatie in het Sciensano-document: 

https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf

 

FacebookTwitterLinkedin

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.