Update 05/05/20 - Deze voorstellen worden nu opgenomen in een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst

COVID 19: Fonds voor de terugwinning van metalen - voorstellen van COVID-19-maatregelen

Wijzigingen voorgesteld door de Raad van Bestuur van het Fonds

Om de koopkracht van de werknemers zoveel mogelijk te garanderen, heeft de Raad van bestuur van het Sociaal Fonds voor de terugwinning van metalen de sectorale regels inzake aanvullende tijdelijke werkloosheidsuitkeringen tijdelijk gewijzigd. Er zijn drie maatregelen genomen:

  1. Wijziging van de huidige regeling van aanvullende werkloosheidsuitkeringen voor tijdelijke werkloosheid om economische redenen, slecht weer of overmacht in geval van brand in het bedrijf.
  2. Invoering van een tweede tijdelijke regeling van aanvullende werkloosheidsuitkeringen voor tijdelijke werkloosheid als gevolg van overmacht als gevolg van COVID-19 (naast de huidige regeling die van toepassing is op werkloosheid om economische redenen, slecht weer of overmacht in geval van brand in het bedrijf).
  3. Wijziging van de procedure voor de toekenning van aanvullende tijdelijke werkloosheidsuitkeringen (ongeacht het soort werkloosheid).
Welke wijzigingen ?

De huidige regeling is van toepassing op gevallen van tijdelijke werkloosheid om economische redenen, slecht weer of overmacht in geval van brand in het bedrijf.

Het voorziet in een uitkering van 6,35 euro per dag, ten laste van het Fonds, gedurende maximaal 50 dagen (uitzonderlijk 50 dagen in 2020, normaal is het max. 36 dagen) per kalenderjaar (alle motieven gecombineerd: economische redenen, slecht weer of overmacht in geval van brand in de onderneming), voor zover ze een anciënniteit van minstens 15 dagen hebben in het bedrijf, ze de werkloosheidsuitkeringen bij toepassing van de reglementering op de werkloosheidsverzekering genieten en ze op het ogenblik van de werkloosheid in dienst van de werkgever zijn.

Zodra het maximum aantal dagen, dat het Fonds betaalt, bereikt is, is het normaal gesproken de werkgever die de vergoeding van 6,35 euro betaalt, zonder tijdslimiet. De sociale partners hebben echter besloten dat de werkgever voor het jaar 2020 bij wijze van uitzondering vanaf de 51ste dag een vergoeding van 4 euro per dag zal betalen (in plaats van 6,35 euro).

Naast de huidige regeling wordt voor een beperkte periode een nieuwe regeling ingevoerd voor tijdelijke werkloosheid als gevolg van overmacht als gevolg van COVID-19.

Van 13 maart tot 30 juni 2020 wordt een tweede regeling ingevoerd die voorziet in een uitkering van 3 euro per dag, ten laste van het Fonds, voor elke dag van tijdelijke werkloosheid als gevolg van overmacht in verband met COVID-19.

Deze maatregelen  worden nu opgenomen in een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst (dinsdag 05 mei 2020).

Tijdelijke wijziging van de procedure

Voor de duur van de beperkende maatregelen van de regering naar aanleiding van de COVID-19-crisis wijzigt het Sociaal Fonds voor de terugwinning van metalen tijdelijk de procedure voor het toekennen van aanvullende werkloosheidsuitkeringen (ongeacht het soort werkloosheid).

Voor degenen die niet de mogelijkheid hebben om het papieren formulier F1 terug te sturen, kan de betaling automatisch worden uitgevoerd via de informatie van de RVA. Daarom is het momenteel niet langer verplicht om het papieren formulier aan het Fonds terug te sturen.

Als het rekeningnummer van de werknemer niet recentelijk aan het fonds is meegedeeld, moet de werknemer dit rekeningnummer doorgeven via de site van SEFOCAM (het pensioenfonds voor deze werknemers).

Alle instructies voor het doorgeven van het bankrekeningnummer vindt u hier.

Wij vragen u ook om uw medewerkers op de hoogte te stellen van deze tijdelijke wijziging van de procedure en hen te vragen om hun bankrekeningnummer mee te delen via de hierboven voorziene procedure.

FacebookTwitterLinkedin

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.