06/10/2020

COVID-19: Moeizaam herstel kunststofrecyclagemarkt

De COVID19-pandemie is nog niet voorbij. Momenteel maken we ons ongerust over een mogelijke tweede golf en welke impact deze zal hebben, niet alleen op de recyclage-industrie, maar op de gehele wereldeconomie. 

Hoewel de kunststofrecyclagesector nog steeds de ingrijpende gevolgen van de COVID-crisis voelt, brachten de afgelopen maanden toch een lichte verbetering. De meeste bedrijven zijn weer opgestart en de vraag naar gerecycleerde materialen is licht toegenomen. Van een volledig herstel kunnen we echter niet spreken. De verwachte heropleving na de zomervakantie bleef uit en de huidige angst voor een tweede golf van COVID-besmettingen zouden de komende maanden negatieve gevolgen kunnen hebben voor de vraag naar gerecycleerde kunststoffen.

Gezien deze onzekerheid wordt er niet verwacht dat de prijzen van gerecycleerde kunststoffen de komende maanden erg zullen stijgen. De prijzen voor LDPE, HDPE en PP zijn de voorbije maanden weliswaar lichtjes toegenomen maar er is geen reden om te verwachten dat ze dat de komende maanden zullen blijven doen. Veel recyclagebedrijven werken daarom meer en meer op bestelling of met verminderde capaciteit. 

Bovenop de COVID-crisis staat de export naar Azië onder druk nu China zijn handhaving voor de invoer van gerecycleerde granulaten heeft aangescherpt en tevens van plan is zijn normen met betrekking tot gerecycleerde pellets te actualiseren. De nieuwe standaarden zouden vanaf 1 januari 2021 van kracht gaan en verwacht wordt dat het moeilijker zal worden om aan de nieuwe Chinese vereisten te voldoen. Dit zorgt ervoor dat Chinese invoerders voorzichtig zijn en afwachten tot de situatie helemaal duidelijk wordt. 

De voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen maakte onlangs bekend dat de komende jaren 750 miljard euro in de EU wordt geïnvesteerd, waarvan 37% zal besteed worden aan het realiseren van de doelstellingen van de Green Deal. Europa wil namelijk koploper zijn op vlak van de Circulaire Economie. Wij zijn ervan overtuigd dat de recyclagesector een cruciale rol zal spelen in de toekomstige Circulaire Economie. 

Het is daarom erg belangrijk dat er wetgeving komt die het gebruik van gerecycleerde materialen in eindproducten verplicht maakt. Zolang deze wetgeving er niet is, zal de kunststofrecyclagesector het moeilijk blijven hebben. Het volume nieuw geproduceerde kunststofgrondstoffen zal de komende jaren alleen maar toenemen. Evenwel zal het volume  gerecycleerde kunststoffen niet in hetzelfde tempo groeien als er geen ondersteunende maatregelen worden genomen.  

FacebookTwitterLinkedin

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.