Versoepeling regeling en procedure - UPDATE 02/07/2020

COVID-19: PSC 142.04: Aanvullende uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid ten laste van het Fonds

Beste werkgevers van het PSC 142.04,

Om de koopkracht van de werknemers zoveel mogelijk te garanderen, heeft de Raad van Bestuur van het Sociaal Fonds voor de terugwinning van allerlei producten besloten de regeling voor aanvullende uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid uit te breiden.

Deze regeling was al van kracht in het geval van tijdelijke werkloosheid omwille economische redenen of slechte weersomstandigheden. Tot 31 augustus 2020*, wordt deze uitgebreid tot het geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van COVID-19.

Gedurende deze periode hebben de arbeiders van het PSC 142.04 voor elke dag van tijdelijk werkloosheid wegens overmacht als gevolg van COVID-19, recht op een uitkering van € 5 per dag, ten laste van het Fonds, met een maximum van 75 dagen per kalenderjaar (alle motieven gecombineerd: economische redenen, slecht weer of overmacht als gevolg van COVID-19), voor zover ze op de werkloosheidsuitkeringen bij toepassing van de reglementering op de werkloosheidsverzekering recht hebben en ze op het ogenblik van de werkloosheid in dienst van de werkgever zijn.

* De verlenging van de uitkeringsregeling was aanvankelijk gepland voor de duur van de beperkende maatregelen van de regering, maar na de verlenging van de tijdelijke corona-werkloosheid tot 31 augustus wenste het Fonds de regeling ook tot die datum te verlengen. Het besluit van het Fonds wordt omgezet in een CAO van 2 juli 2020.

 

Tot 30 juni 2020 wijzigt het Sociaal Fonds voor de terugwinning van allerlei producten tijdelijk de procedure voor het toekennen van aanvullende werkloosheidsuitkeringen.

Het Fonds heeft besloten de bijdragen rechtstreeks aan de werknemers te betalen, zonder bijkomende formaliteiten. We nodigen u dan ook uit om elke maand (uiterlijk de 15e van de volgende maand) de excel die voor elke werknemer de informatie bevat die nodig is voor de betaling van de vergoeding aan info.fonds142@coberec.be te bezorgen.

 

Deze informatie wordt normaal meegedeeld via het papieren formulier. Het is momenteel dus niet meer nodig om het papieren formulier terug te sturen naar het Fonds.

We vragen u ook om uw werknemers op de hoogte te stellen van deze tijdelijke wijziging van de procedure, gelieve hen erop te wijzen dat hun bankrekeningnummer rechtstreeks door de werkgever aan het Fonds zal worden overgedragen om een snelle betaling van uitkeringen te garanderen (tenzij de werknemer er uitdrukkelijk niet mee eens is en hij/zij deze informatie zelf aan het Fonds wil overdragen).

FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.