Veilig werken

COVID-19: sectorale gids beschikbaar

Heropbouw van de economische activiteiten en Generieke Gids

Het Ministerieel Besluit van 30 april 2020 geeft niet-essentiële ondernemingen de mogelijkheid hun werkzaamheden vanaf 4 mei 2020 te hervatten, op voorwaarde dat er op bedrijfsniveau de passende preventiemaatregelen worden opgesteld en nageleefd, met inachtneming van de regels van sociaal overleg in de onderneming, of bij ontstentenis daarvan in overleg met de betrokken werknemers, en in overleg met de diensten voor preventie en bescherming op het werk.

Om de ondernemingen bij te staan bij de stapsgewijze heropbouw van de economische activiteiten hebben de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de Beleidscel van de Minister van Werk en experten van de FOD Werkgelegenheid in overleg een Generieke Gids uitgewerkt (zie ons artikel over dit onderwerp hier).

Sectoren en werkgevers behorende tot de cruciale sectoren en essentiële diensten die hun activiteiten niet hebben onderbroken en die zelf reeds de nodige veiligheidsmaatregelen hebben genomen, kunnen de Generieke Gids gebruiken als inspiratiebron.

Sectorale gids voor de afval- en recyclagesector

Deze Generieke Gids kan op sectorniveau worden aangevuld om maximaal rekening te houden met de specifieke sectorale context, en door elke werkgever die dat nodig heeft, zodat de activiteiten in veilige omstandigheden opnieuw kunnen worden opgestart. 

Hoewel onze sector wordt erkend als een cruciale sector en de activiteiten niet zijn onderbroken, wil go4circle het goede voorbeeld geven en haar deel van de verantwoordelijkheid opnemen. Experts zijn het er immers over eens dat de dreiging van het coronavirus nog niet van de baan is. We zullen dus nog lange tijd maatregelen moeten treffen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken en een nieuwe golf van besmettingen te vermijden. Die voorzichtigheid zal nog eens zo belangrijk worden eens de maatregelen zullen verzachten en steeds meer sectoren opnieuw volop aan de slag zullen gaan.

Daarom wil go4circle, samen met de sociale partners van de paritaire subcomités voor recuperatie (PSC 142), enkele specifieke aanbevelingen voor de Belgische afvalverwerkings- en recyclagesector toevoegen. U vindt deze aanbevelingen in de onderstaande sectorale gids:
 

Sectorale gids
FacebookTwitterLinkedin

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.