De federatie go4circle, die aan de basis ligt van de klacht, is nog steeds even bezorgd

De audit van Agentschap Net Brussel bevestigt dat de boekhouding gebaseerd is op schattingen

Brussel, 24 juni 2020 - Brussels minister van Leefmilieu, Alain Maron, en de adviesbureaus hebben vanochtend in het Brussels Parlement de bevindingen van hun audit van het Agentschap Net Brussel gepresenteerd. De presentatie bracht geen elementen aan het licht die de bevriezing van 20 procent van de dotatie zouden opheffen. Integendeel.

Argumenten van de private afval- en recyclagesector bevestigd

Het Agentschap Net Brussel (ANB) verzamelt elk jaar bijna 330.000 ton afval via de ophaling en verwerking van huishoudelijk afval en de straatreiniging. Daarnaast haalt ANB ook nog eens zo’n 130.000 ton bedrijfsafval op. Het zijn die commerciële activiteiten die de private afval- en recyclagesector heeft aangeklaagd bij de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Europese Commissie.

Het belangrijkste argument van de sector is dat het Agentschap Net Brussel (ANB) een deel van de kosten van zijn commerciële klanten dekt via zijn algemene dotatie. “Met andere woorden, de Brusselaars betalen mee voor het afvalbeheer van de bedrijven, en dat laat zich voelen in de prijzen. Er zijn communicerende vaten en een overlap (sic) tussen de diensten zoals Ernst&Young aangaf,” legt Stany Vaes, Managing Director van go4circle, uit.

Deze woensdagochtend heeft het Franse adviesbureau OXERA in de Brusselse Milieucommissie de complexiteit van haar opdracht toegelicht. Hun audits hebben aangetoond dat ANB niet controleert of de hoeveelheden afval die ze bij bedrijven inzamelt ook overeenstemmen met de hoeveelheden die in de contracten vermeld staan. De kostenverdeling gebeurt puur theoretisch en is niet gebaseerd op de werkelijkheid. “Alle kostenberekeningen zijn gebaseerd op schattingen, en dat is nu net de reden waarom we in 2017 klacht hebben ingediend,” voegt Stany Vaes toe.

Daarnaast worden bepaalde kostenposten die uitsluitend betrekking hebben op de commerciële activiteiten van ANB, zoals het onderhoud van containers of het callcenter (bijna 18.600 bedrijven zijn klant bij ANB), doorgefactureerd aan het hele bedrijf en niet alleen aan het commerciële gedeelte. “Positief is dat het adviesbureau na bijna dertig jaar blijkbaar al enige orde op zaken heeft gesteld in de prijzen voor de verbrandingsinstallatie waar de situatie onduidelijk was (sic). Maar dat neemt niet weg dat er in die 30 jaar heel wat schade geleden is,” aldus Stany Vaes.

Er zullen grote hervormingen nodig zijn

Het is niet aan go4circle om commentaar te leveren op de audits met betrekking tot personeel of interne structuren. De federatie richt zich enkel op de problematiek rond de commerciële activiteiten van ANB.

De Brusselse beleidsverklaring stelt duidelijk dat (sic) structurele hervormingen (afzonderlijke rechtspersonen, spin-off of andere) de activiteiten van openbare dienstverlening en de commerciële activiteiten moeten opsplitsen. We hopen dat de regering haar engagement ten aanzien van de bevolking en het bedrijfsleven zal nakomen,” besluit Stany Vaes.

FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.