Goed voor milieu, economie en internationale handel

De vele voordelen van metaalrecyclage in één overzichtelijke factsheet

De Europese federatie EuRIC heeft een factsheet over metaalrecyclage gepubliceerd. In dit document benadrukt de organisatie het belang van de recyclage van zowel ferro- als non-ferrometalen en hun substantiële voordelen voor het milieu en de economie in Europa.

Meer specifiek schetst de factsheet de milieuvoordelen, de economische en internationale handelsaspecten van de recyclage van staal, aluminium en koper.

Download de factsheet via onderstaande link:
 

FacebookTwitterLinkedin