Denuo neemt politici mee naar het recyclageterrein

In het kader van de verkiezingen 2024 neemt Denuo politici mee naar Denuo-leden die zich in hun provincie bevinden. Een unieke gelegenheid om onze bijdrage aan een circulaire economie op het terrein te tonen en om onze beleidsvoorstellen voor de komende legislatuur te presenteren. 

Om ook u een idee te geven, hebben we deze bedrijfsbezoeken in korte video's gegoten. U ontdekt ze hieronder.

 1. Europees lijsttrekker voor CD&V, Wouter Beke bezoekt energie- en materialenhub in Beringen
 2. Waals Vice-President en Minister van Economie, Willy Borsus bezoekt Wilmet Group in Aubange
 3. Bruno Tobback (Vooruit) op bezoek bij The Aluminium Recovery Company (TARC) in Balen
 4. Waals minister van Leefmilieu, Céline Tellier, bezoekt sorteercentrum voor bouwafval van Vanheede Environment Group in Nijvel
 5. Politici van Les Engagés ontdekken de circulaire weg die organisch afval aflegt bij Vanheede in Quévy
 6. Veolia ontvangt Waals ministers Christie Morreale en Frédéric Daerden op haar site in Herstal
 7. David Leisterh en Aurélie Czekalski van MR bezoeken de site van Renewi in Vorst
 8. Waterleau in Haacht licht belang waterzuivering toe aan N-VA-delegatie
 9. Vlaams Parlementslid voor CD&V, Stijn De Roo, bezoekt Ecoson Recycling in Kallo
 10. Lijsttrekkers Vooruit Limburg ontdekken klimaatvoordeel recyclage oliefilters bij Oilco in Houthalen
 11. Lijsttrekkers MR in Namen bezoeken SGS-site in Gembloux
 12. Tom Ongena en Marianne Verhaert van Open Vld bezoeken de recyclagesite van VES Antwerpen
 13. Vlaams Parlementslid en Groen-lijsttrekker Mieke Schauvliege op bezoek bij Galloo en Retra in Gent
 14. Minister en Antwerpse lijsttrekker Annelies Verlinden bezoekt Belgian Scrap Terminal in Willebroek
 15. Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere bezoekt Vanheede in Roeselare
Europees lijsttrekker voor CD&V, Wouter Beke bezoekt energie- en materialenhub in Beringen

Gerecycleerde materialen vormen een belangrijke bouwsteen voor het nieuwe Europese industriële beleid in Europa. Dat is één van de boodschappen die Wouter Beke, lijsttrekker voor Europa bij CD&V, heeft meegenomen van zijn bezoek aan de energie- en materialenhub in Beringen. In deze hub wordt restafval in de waste-to-energy plant van Biostoom Beringen omgezet in energie die vervolgens de processen aandrijft van het kunststofsorteer- en recyclagecentrum van Ecoo en later ook de glasrecyclagefabriek van GRL Glass Recycling. Kortom, de ideale plek om het duurzame karakter en de toegevoegde waarde van de afval- en recyclagesector te tonen.

 

Waals Vice-President en Minister van Economie, Willy Borsus bezoekt Wilmet Group in Aubange

Waals Vice-President en Minister van Economie, Willy Borsus is één van de architecten van Circular Wallonia, de strategie die de Waalse economie naar meer circulariteit moet brengen. Hoe die strategie vorm krijgt in de praktijk kon de minister live ervaren tijdens een bedrijfsbezoek aan Wilmet Group in Aubange. Tijdens het bezoek spraken we de minister ook over het belang om regels te harmoniseren tussen de gewesten en onze buurlanden, evenals de nood aan steun voor onderzoek en ontwikkeling om nieuwe recyclagekanalen te creëren in het Waalse gewest.

Bruno Tobback (Vooruit) op bezoek bij The Aluminium Recovery Company (TARC) in Balen

Hoe kunnen we er voor zorgen dat de Europese economie minder afhankelijk wordt van import van grondstoffen? Door zo veel mogelijk grondstoffen uit afval te recupereren. Die boodschap hebben we meegegeven aan Bruno Tobback, Europees lijsttrekker voor Vooruit, tijdens zijn bezoek aan The Aluminium Recovery Company (TARC) in Balen. Dit Denuo-lid recupereert allerlei metalen uit schroot zodat ze opnieuw in de industrie kunnen worden ingezet. En dat op een CO2-neutrale manier.

 

 

Waals minister van Leefmilieu, Céline Tellier, bezoekt sorteercentrum voor bouwafval van Vanheede Environment Group in Nijvel

Heel wat bouwafval wordt verzameld in gemengde containers. Door de inzet van moderne sorteertechnieken en getrainde sorteerarbeiders slagen bedrijven zoals Vanheede Environment Group er in hun sorteercentrum in Nijvel in om alsnog 95% van het binnenkomende bouwafval te revaloriseren. Dat konden Waals minister van Leefmilieu Céline Tellier en haar kabinetsmedewerker Vincent Brahy met hun eigen ogen zien tijdens hun bedrijfsbezoek op 12 april. Om dit percentage verder op te drijven zijn, dienen we nog beter aan de bron te sorteren en nog meer gerecupereerde materialen nuttig te hergebruiken. Een doel waar minister Tellier met de Waalse regering naartoe werkt, in interactie met Denuo.

 

 

 

Politici van Les Engagés ontdekken de circulaire weg die organisch afval aflegt bij Vanheede in Quévy

In de elektrificatie van onze maatschappij kan organisch afval een belangrijke rol spelen. Door te blijven innoveren en investeren, slagen recyclagebedrijven zoals Vanheede erin om nieuwe duurzame toepassingen te vinden voor het organisch afval dat onze economie en maatschappij vandaag produceren. Om dit nog verder te kunnen doortrekken, heeft de afval- en recyclagesector nood aan een duidelijk wettelijk kader, en daar willen we als sector de politiek graag in assisteren. Die boodschap hebben we kunnen meegeven aan Francois Desquesnes, Delphine Deneufbourg en Pascal Baurain van Les Engagés tijdens hun bedrijfsbezoek aan de innovatieve site van Vanheede in Quévy.

 

 

Veolia ontvangt Waals ministers Christie Morreale en Frédéric Daerden op haar site in Herstal

Geen circulaire economie zonder de mensen die in de afval- en recyclagesector werken. Die boodschap hebben we kunnen meegeven aan Waals ministers Christie Morreale en Frédéric Daerden tijdens hun bezoek aan de site van Veolia in Herstal. Tijdens de rondleiding langs de sorteer- en overslagactiviteiten, zagen de ministers het cruciale werk dat de medewerkers in onze sector leveren om zo veel mogelijk recycleerbare fracties uit het restafval te verwijderen en af te voeren naar andere verwerkingscentra. Cruciaal werk dat niet zomaar te herlokaliseren is.

 

 

David Leisterh en Aurélie Czekalski van MR bezoeken de site van Renewi in Vorst

Een circulaire economie bouw je niet alleen. Dat vraagt samenwerking op alle mogelijke niveaus, ook tussen publieke en private afval- en recyclagebedrijven. Het belang van die samenwerking konden we tonen tijdens een bedrijfsbezoek aan Renewi in Vorst met vertegenwoordigers van MR in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, David Leisterh en Aurélie Czekalski. Ze zagen er onder meer hoe Renewi er op hun nieuwe sorteerlijn lachgasflessen uit het restafval sorteert en zo brand- en ontploffingsgevaar verderop in de afvalketen vermijdt.

 

Waterleau in Haacht licht belang waterzuivering toe aan N-VA-delegatie

Waterzuivering is the next big thing in recyclage en vormt een cruciaal middel in de strijd tegen zeer zorgwekkende stoffen die van oudsher in diverse materialen voorkomen. Door voortdurend te blijven innoveren, slagen onze leden erin steeds ambitieuzere normen te halen. Dit werd duidelijk tijdens het bezoek van Ben Weyts, Nadia Sminate en Jeroen Tiebout van N-VA aan Waterleau in Haacht. We hebben hen daarop ook uitgenodigd om samen met onze sector aan een integraal normenkader te werken, zodat we voorkomen dat ondoordachte regelgeving de recyclagesector verstikt.

 

Vlaams Parlementslid voor CD&V, Stijn De Roo, bezoekt Ecoson Recycling in Kallo

Op vrijdag 22 maart namen we Vlaams Parlementslid Stijn De Roo (CD&V) mee op sleeptouw bij Ecoson Recycling in Kallo, een first-of-class recyclagebedrijf dat organisch-biologisch afval een nuttige toepassing geeft. Niet alleen door deze stroom om te zetten naar groen biogas/biomethaan, maar ook door het water en de mineralen die in het afval zitten, te recupereren.

Het bezoek was een ideale gelegenheid om het pionierswerk van onze leden aan de politiek te tonen, en om een lans te breken voor het gebruik van biogas/biomethaan. Europa wil het gebruik van groen gas vertienvoudigen tegen 2030. Tijd dus voor een evenzeer ambitieus beleid in Vlaanderen/België.

 

Lijsttrekkers Vooruit Limburg ontdekken klimaatvoordeel recyclage oliefilters bij Oilco in Houthalen

Samen met de lijsttrekkers van Vooruit in Limburg, Kris Verduyckt en Funda Oru, brachten Denuo-collega's Stany Vaes en Kristof Bogaert een inspirerend bezoek aan Oilco in Houthalen, onderdeel van SARPI. Plant manager Michel Poets toonde er hoe de recyclage van oliefilters uit wagens niet alleen drie nuttige grondstoffen voor productieprocessen oplevert, maar ook andere sectoren helpt om te besparen op hun CO2-emissies. Tot twee keer zoveel zelfs dan wat het recyclageproces zelf uitstoot.

 

Lijsttrekkers MR in Namen bezoeken SGS-site in Gembloux

Eind februari bezochten de lijsttrekkers voor MR in Namen, Vincent Maillen en Stéphanie Thoron, de SGS-site in Gembloux met onze collega's Marine Ronquetti en Aarnout Ecker. Op de agenda: presentatie van ons memorandum en de prioriteiten voor harmonisatie op interregionaal niveau; evenals het beheer van gevaarlijk afval en de uitdaging om geschikt personeel te vinden.

Dank aan Tim Engels en Christeline Mottet voor de hartelijke ontvangst.

 

Tom Ongena en Marianne Verhaert van Open Vld bezoeken de recyclagesite van VES Antwerpen

Open Vld voorzitter en Antwerps lijsttrekker Tom Ongena engageert zich om samen met Denuo van Vlaanderen, en bij uitbreiding België, de Europees kampioen circulaire economie te maken. Dat zei hij naar aanleiding van zijn bezoek aan de recyclagesite van Veolia ES MRC in de Antwerpse haven, samen met zijn collega Marianne Verhaert die de tweede plaats op de Antwerpse lijst inneemt. Samen ontdekten ze hoe de afval- en recyclagebedrijven actief aan oplossingen werken om het afval van de Vlaamse industrie een tweede leven te geven.

Bedankt aan Daan De Beleyr (Veolia ES MRC) en Pieter-Jan Cluyse en Berten Kempen (Open Vld) om dit bezoek mogelijk te maken.

 

 
Vlaams Parlementslid en Groen-lijsttrekker Mieke Schauvliege op bezoek bij Galloo en Retra in Gent

Donderdag 18 januari 2024 trok een delegatie van Denuo samen met Vlaams Parlementslid en Groen-lijsttrekker Mieke Schauvliege naar de sites van Galloo en Retra in Gent. Tijdens het bezoek toonden we mevrouw Schauvliege het belang van metaalrecyclage voor de circulaire economie en sneden we ook het onderwerp van problematische stoorstoffen zoals gasflessen, lithium-ionbatterijen en zeer zorgwekkende stoffen aan. Met dank aan Rik Debaere en Lieven Neerinck (Galloo) en Steven Millecamp (Retra) voor de leerrijke rondleiding.

 

 

Minister en Antwerpse lijsttrekker Annelies Verlinden bezoekt Belgian Scrap Terminal in Willebroek

In januari 2024 bezocht Annelies Verlinden, Minister van Binnenlandse Zaken en tevens lijsttrekker in Antwerpen voor de federale verkiezingen, de site van Belgian Scrap Terminal in Willebroek. Zij werd vergezeld door Evelien de Raeymaecker en Maaike Bradt wat meteen een uitgelezen kans bood om de minister het belang van recycled content uit te leggen. Daarnaast discussieerden we ook over de problematiek van lithium-ionbatterijbranden met als doel om een samenwerking met de relevante instanties voor civiele veiligheid op te zetten.

 

 

Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere bezoekt Vanheede in Roeselare

In december 2023 bezocht MEP Tom Vandenkendelaere de nieuwe site van Vanheede Environment Group in Roeselare. Daar kon hij live de circulariteit zien van start tot einde. We bezochten er namelijk zowel een Vlarema-8-sorteerinstallatie voor bedrijfsrestafval, evenals de stortplaats die een fundamenteel sluitstuk vormt voor een verdere uitbouw van de afval- en recyclagesector in België.

 

 

FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.