Denuo nieuwjaarsreceptie 2024 - een terugblik

Election time is coming

2024 is een verkiezingsjaar, en dat hebben we tijdens onze nieuwjaarsreceptie op 11 januari 2024 in de Proximus Lounge in de verf gezet. Eerst en vooral tijdens een podiummoment waarbij Denuo-collega's Raphaëlle Pollet en Stany Vaes in verkiezingsstijl acht belangrijke topics voor onze sector voorlegden aan Philippe Tychon (Veolia / Voorzitter Denuo), Caroline Craenhals (BST / Vicevoorzitter Denuo), Kim Delvoye (Vanheede Environment Logistics) en  Philippe Dufour (Cogetrina Logistics).

De stemmen zijn geteld

Het verkiezingsthema trokken we daarna door tijdens de netwerkreceptie. De aanwezigen konden onder meer in stemhokjes hun stem uitbrengen op de 25 beleidsvoorstellen uit ons memorandum. Intussen zijn de stemmen geteld en dit kwam als top-vijf uit de bus:

  1. We spreken tussen de gewesten af welke afvalstromen we aan de bron moeten sorteren
  2. We stappen over van het traditionele productontwerp naar eco-design
  3. We leggen nieuwe Europese einde-afval-criteria vast en komen tot een wederzijdse erkenning van einde-afval-status tussen de gewesten
  4. We injecteren gerecycleerde materialen opnieuw in een toekomstbestendige economie
  5. We pleiten voor een verbod op het verbranden en storten van technologisch en economisch recycleerbaar materiaal op EU-niveau

Met ruim 300 aanwezigen blikken we tevreden terug op weer een geslaagde editie van onze nieuwjaarsreceptie. Enjoy the aftermovie!

🎥 Denuo Nieuwjaarsreceptie 2024
FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.