Memorandum 2024

Drie goede redenen voor een circulaire economie

  1. Omdat we er onze klimaatdoelstellingen mee behalen. De overgang naar een circulaire economie kan helpen bij het halen van de ambitieuze Europese klimaat- en energiedoelen in 2030. Bijvoorbeeld, door niet-recycleerbaar afval om te zetten naar energie maken we onze energieproductie klimaat-neutraal. En door in te zetten op recyclage besparen we twee keer zoveel emissies over de hele waardeketen van een materiaal, omdat we minder nood hebben aan fossiele brandstoffen en grondstoffen van buiten de EU.
  2. Omdat we er onze circulaire bouwsector mee ondersteunen. De bouwsector is verantwoordelijk voor zo’n 30% van al het geproduceerde afval in België. Hergebruik en recyclage van bouwmaterialen kunnen de milieu-impact van de sector verminderen en de ontginning van waardevolle grondstoffen vermijden.
  3. Omdat we er duurzame jobs in België mee creëren. De circulaire economie heeft al tienduizenden banen gecreëerd in België. Tussen 2016 en 2020 is het aantal banen in de sector met ongeveer 10% gestegen. De verdere ontwikkeling van de circulaire economie kan zorgen voor een groei van nog eens 15% in tewerkstelling tegen 2030.
FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.