Memorandum 2024

Het ideale regeerakkoord

Als de volgende regeringen geloven in de voortrekkersrol van België in een Europese, lokale en duurzame re-industrialisatie, dan dienen ze die ambitie duidelijk uit te spreken. Hieronder geeft Denuo een aanzet van paragraaf voor het volgende regeerakkoord.

Om de klimaatverandering tegen te gaan en onze economische onafhankelijkheid en welvaart te waarborgen, moet Europa/België/Vlaanderen/Wallonië/Brussel de evolutie naar een circulaire economie versnellen, zodat het gebruik van primaire grondstoffen de
uitzondering wordt.

Deze regering is vastbesloten om, samen met de andere regeringen van dit land, een ambitieuze circulaire strategie te ontwikkelen en in te voeren. Ons doel is om België tegen 2030 te transformeren tot de Europese kampioen in lokale en duurzame re-industrialisatie. Die strategie moet ertoe leiden dat het gebruik van gerecycleerde materialen in nieuwe producten verdubbelt, dat er enkel nog producten op de markt worden gebracht
die recycleerbaar en herbruikbaar zijn, en dat we de koolstofvoetafdruk van onze industrie significant doen dalen.

Om dit te bereiken zal de regering:

  • alle fiscale, wettelijke en praktische barrières wegwerken om zoveel mogelijk economische sectoren grondstoffen op basis van afval te bieden;
  • de principes van eco-design opnemen in de productnormering, zodat een vlotte ontmanteling, recyclage en hergebruik van allerlei producten mogelijk wordt, in het bijzonder voor de nieuwste en vaak complexe technologieën zoals fotovoltaïsche zonnepanelen, windturbines, batterijen, biogebaseerde verpakkingen, medisch afval en voertuigen;
  • de inzameling en lokale recyclage van afvalstromen stimuleren en innovatieve recyclageoplossingen levensvatbaar maken;
  • bedrijven ertoe aanzetten de milieukosten van primaire grondstoffen op te nemen in de eindprijs van hun producten.

Om deze holistische aanpak te waarborgen, zal een nieuwe Minister voor Circulaire Economie de bevoegdheden inzake milieu en economie combineren. 

De overheid geeft het goede voorbeeld en neemt in alle openbare aanbestedingsprocedures kwaliteits- en milieucriteria op die de aankoop van producten uit de Europese circulaire economie bevorderen.

FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.