Ecodesign: bespreekbaar tot een bepaald punt, maar niet verder

Een werk van meer dan twee jaar in gevaar gebracht?

De afvalsector wordt al lang beschouwd als de enige sector die oplossingen moet vinden voor alle afvalbeheersproblemen. Sinds er over circulaire economie wordt nagedacht hebben go4circle en COBEREC echter benadrukt, onder meer via de studies over de verschillende stromen die in opdracht van de FOD Milieu zijn uitgevoerd, dat er meer stroomopwaarts dient te worden nagedacht, bij het productontwerp zelf. Wij zijn niet in staat om alles op te lossen en sommige zaken moeten worden verbeterd tijdens het denk-, fabricatie- en productieproces.

Zolang we het er maar over hadden, was het prima. 

Naar aanleiding van de laatste erkenning van Fost Plus legde de Interregionale Verpakkingscommissie (IVC) op dat de Groene Punt-tarieven vanaf 2021 de verpakkingen die recyclageproblemen opleveren zou benadelen. Er werd ook een werkgroep voor opgericht.  Maar dan plots worden tal van verpakkingen wonderbaarlijk gerechtvaardigd... zoals tijdens de eerste vergadering die we hebben bijgewoond (maandag 14/10/2019) en die uitmondde in een serieuze discussie over de verschillende gevallen.

Dit artikel is enkel toegankelijk voor leden

Go4circle verenigt

Go4circle brengt bedrijven samen die actief zijn in de waste management sector. Ook productiebedrijven die aan de slag gaan met het product dat waste management bedrijven afleveren, kunnen aansluiten. We geven hen allemaal een zitje rond de tafel in 16 verschillende werkgroepen en organiseren meerdere netwerkevents per jaar. Op die manier verenigt go4circle de volledige materialenketen en diens actoren. Onze slogan luidt dan ook: "Shaping the future of used materials."

Go4circle vertegenwoordigt

De kracht van go4circle zit in zijn achterban. Wel 220 bedrijven zijn lid. Samen stellen zijn 10.000 personeelsleden te werk, goed voor een totaalomzet van ongeveer 3,5 miljard euro. Go4circle lobbyt bij binnen- en buitenlandse overheden om de omstandigheden waarin deze bedrijven moeten werken zo optimaal mogelijk te maken, en te houden. We vertegenwoordigen als sectorfederatie een grote en belangrijke beroepsactiviteit en waken erover dat die in alle eerlijkheid kan worden uitgevoerd. We zorgen ervoor dat al onze leden een eerlijke handelskans krijgen, met gelijke marktvoorwaarden, en weren degenen die het niet zo nauw nemen met de regels uit de markt.

Go4circle versterkt

Onze werking reikt echter verder dan enkel en alleen lobbyen en onderhandelen. De belangrijkste taak die we hebben is om onze leden te informeren over alle relevante sectoraangelegenheden. Een rechtlijnige en regelmatige communicatie is daarbij cruciaal. We sturen wekelijks een nieuwsbrief uit, communiceren dagelijks via onze website en sociale media en creëren interactie tussen onze leden dankzij ons forum. De informatie die we delen is erg waardevol. Ze versterkt de positie van onze leden op de markt.

Interesse in een lidmaatschap? Neem contact op met ons.

FacebookTwitterLinkedin