Tussenkomst van de Sociale Fondsen 142

Energiecrisis: speciale tijdelijke werkloosheidsregeling om economische redenen "energie"

UPDATE 10/11/22: Tussenkomst van de Sociale Fondsen voor de betaling van de aanvullende uitkering

De wet van 30 oktober 2022 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis voorziet in titel 4 in een bijzonder stelsel van tijdelijke economische werkloosheid voor energie-intensieve bedrijven ("tijdelijke werkloosheid energie").

Deze wet voorziet onder meer in de betaling van een aanvullende uitkering van minimaal 5 euro, gekoppeld aan de op 1 januari 2012 geldende spilindex (huidig bedrag op 10/11/22: 6,22 euro*) per dag tijdelijke werkloosheid energie. Dit bedrag moet door de werkgever of door het Sociaal Fonds worden betaald. Binnen de sociale fondsen van de recuperatie zijn afspraken gemaakt om de betaling van deze uitkering ten laste van het fonds te laten nemen. Voor ieder Sociaal Fonds is de situatie als volgt:

 • Sociaal Fonds voor de terugwinning van metalen (PSC 142.01): tussenkomst van het Sociaal Fonds voor een bedrag van 6,35 euro per dag gedurende maximaal 36 dagen per kalenderjaar (alle soorten tijdelijke werkloosheid gecombineerd: economische redenen, slecht weer, brand of energie).
  Vanaf de 37e dag moet de werkgever de uitkering van 6,35 euro* per dag overnemen en betalen (voor al deze soorten tijdelijke werkloosheid: economische redenen, slecht weer, brand of energie).
 • Sociaal Fonds voor de textielrecuperatie (PSC 142.02): nog geen akkoord. De besprekingen tussen de sociale partners zijn aan de gang.
 • Sociaal Fonds voor de terugwinning van papier (PSC 142.03): nog geen akkoord. De besprekingen tussen de sociale partners zijn aan de gang.
 • Sociaal Fonds voor de terugwinning van allerlei producten (PSC 142.04): tussenkomst van het Sociaal Fonds voor een bedrag van 6,00 euro per dag gedurende maximaal 75 dagen per kalenderjaar (alle soorten tijdelijke werkloosheid gecombineerd: economische redenen, slecht weer of energie).
  Enkel bij tijdelijke werkloosheid energie moet de werkgever het resterende bedrag betalen om het minimumbedrag te bereiken (momenteel 6,22 euro, d.w.z. 0,22 euro per dag betaald door de werkgever*).
  Vanaf de 76e dag moet de werkgever de vergoeding van 6,22 euro* per dag overnemen en betalen (alleen in geval van tijdelijke werkloosheid energie; dus niet in geval van tijdelijke werkloosheid om economische redenen of slecht weer).

De formulieren die moeten worden ingevuld om deze uitkeringen te ontvangen zijn beschikbaar op de pagina's van de paritaire subcomités.
(*) Als het minimumbedrag van 5,00 euro (momenteel 6,22 euro) zou worden geïndexeerd, zou de werkgever dit nieuwe bedrag alleen voor de dagen van tijdelijke werkloosheid energie moeten betalen (in PSC 142.01: de werkgever zou dan meer dan de 6,35 euro moeten betalen; in PSC 142.04 vanaf de 76e dag: de werkgever zou meer dan de huidige 6,22 euro moeten betalen) of het verschil om tot dit nieuwe bedrag te komen (in PSC 142.04 zou de werkgever voor de eerste 75 dagen meer dan de huidige 0,22 euro moeten betalen).

 

Initieel artikel van 03/10/22

Sinds 1 oktober 2022 is een nieuwe regeling voor tijdelijke werkloosheid van kracht voor bedrijven die zwaar zijn getroffen door de energiecrisis. Het gaat over het bijzonder stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor energie-intensieve bedrijven.

Deze regeling bestaat naast de bestaande regelingen voor tijdelijke werkloosheid om economische redenen, maar is in verschillende opzichten flexibeler.

Om van deze regeling gebruik te kunnen maken, moet uw onderneming kunnen aantonen dat :

 • De aankoop van energieproducten (met inbegrip van energieproducten andere dan aardgas en elektriciteit) voor het kalenderjaar 2021 ten minste 3% van de toegevoegde waarde van uw bedrijf uitmaakt.

OF

 • Uw definitieve energierekening voor het trimester voorafgaand aan het trimester waarin u gebruik maakt van de bijzondere regeling tijdelijke werkloosheid energie is verdubbeld ten opzichte van uw definitieve energierekening voor hetzelfde trimester van het voorafgaande jaar.

Meer informatie over het stelsel en de voorwaarden vindt u op deze pagina van de RVA-website.

FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.