Tussenkomst van de Sociale Fondsen 142

Energiecrisis: speciale tijdelijke werkloosheidsregeling om economische redenen "energie"

UPDATE 23/12/22: akkoord voor PSC 142.03

Er is een akkoord bereikt over een tussenkomst van het Sociaal Fonds voor de terugwinning van papier bij de betaling van de aanvullende uitkering. U vindt de informatie hieronder in dit artikel.

UPDATE 12/12/22: Indexering van het minimumbedrag van de uitkering en akkoord bereikt voor het Fonds voor de textielrecuperatie

Als gevolg van de indexering bedraagt het minimumbedrag van de uitkering sinds 1 november 2022 6,34 euro en sinds 1 december 6,47 euro.

Dit betekent dat de werkgevers een hoger bedrag zullen moeten betalen, namelijk het verschil tussen het bedrag van de door het Fonds betaalde uitkering (zie hieronder) en het bedrag van 6,47 euro voor de dagen tijdelijke werkloosheid energie vanaf 1 december 2022

In het PSC 142.01 zullen de werkgevers dus 0,12 euro moeten betalen voor de eerste 36 dagen van het kalenderjaar in geval van tijdelijke werkloosheid energie en vanaf de 37e dag 6,47 euro in geval van tijdelijke werkloosheid energie of 6,35 euro in geval van een ander soort tijdelijke werkloosheid (economische redenen, slecht weer of brand).

In het PSC 142.03 hoeven werkgevers de eerste 30 dagen niets te betalen omdat het bedrag van de door het Fonds toegekende uitkering altijd hoger is dan het bij wet vastgestelde minimumbedrag van de aanvullende uitkering voor tijdelijke energiewerkloosheid. Vanaf de 31e dag zullen de werkgevers 6,47 euro moeten betalen enkel  in geval van tijdelijke werkloosheid energie.

In de PSC's 142.02 en 142.04 zullen de werkgevers, alleen in geval van tijdelijke werkloosheid energie, 0,47 euro moeten betalen voor de eerste 75 dagen van het kalenderjaar en vanaf de 76e dag 6,47 euro.

Er is een akkoord bereikt over de tussenkomst van de betaling van de aanvullende uitkering door het Sociaal Fonds voor de textielrecuperatie. U vindt de informatie hieronder in dit artikel.

 

 

UPDATE 10/11/22: Tussenkomst van de Sociale Fondsen voor de betaling van de aanvullende uitkering

De wet van 30 oktober 2022 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis voorziet in titel 4 in een bijzonder stelsel van tijdelijke economische werkloosheid voor energie-intensieve bedrijven ("tijdelijke werkloosheid energie").

Deze wet voorziet onder meer in de betaling van een aanvullende uitkering van minimaal 5 euro, gekoppeld aan de op 1 januari 2012 geldende spilindex (bedrag op 1/10/22: 6,22 euro*) per dag tijdelijke werkloosheid energie. Dit bedrag moet door de werkgever of door het Sociaal Fonds worden betaald. Binnen de sociale fondsen van de recuperatie zijn afspraken gemaakt om de betaling van deze uitkering ten laste van het fonds te laten nemen. Voor ieder Sociaal Fonds is de situatie als volgt:

 • Sociaal Fonds voor de terugwinning van metalen (PSC 142.01): tussenkomst van het Sociaal Fonds voor een bedrag van 6,35 euro per dag gedurende maximaal 36 dagen per kalenderjaar (alle soorten tijdelijke werkloosheid gecombineerd: economische redenen, slecht weer, brand of energie). Alleen bij tijdelijke werkloosheid energie moet de werkgever het resterende bedrag betalen om het minimumbedrag* te bereiken.
  Vanaf de 37e dag moet de werkgever de uitkering van 6,35 euro (of het hogere minimumbedrag voor tijdelijke werkloosheid energie*) per dag overnemen en betalen (voor al deze soorten tijdelijke werkloosheid: economische redenen, slecht weer, brand of energie).
 • Sociaal Fonds voor de textielrecuperatie (PSC 142.02): tussenkomst van het Sociaal Fonds voor een bedrag van 6,00 euro per dag gedurende maximaal 75 dagen per kalenderjaar (alle soorten tijdelijke werkloosheid gecombineerd: economische redenen, slecht weer, overmacht of energie). Alleen bij tijdelijke werkloosheid energie moet de werkgever het resterende bedrag betalen om het minimumbedrag te bereiken (op 1/10/22: 6,22 euro, d.w.z. 0,22 euro per dag betaald door de werkgever*). Vanaf de 76e dag moet de werkgever de uitkering van het minimumbedrag* per dag overnemen en betalen (alleen in geval van tijdelijke werkloosheid energie; dus niet in geval van tijdelijke werkloosheid om economische redenen, overmacht of slecht weer).
 • Sociaal Fonds voor de terugwinning van papier (PSC 142.03): tussenkomst van het Sociaal Fonds voor een bedrag van 8,09 euro per dag (bedrag 2022, wordt geïndexeerd op 1 januari 2023) gedurende maximaal 30 dagen per kalenderjaar (alle soorten tijdelijke werkloosheid gecombineerd: economische redenen, slecht weer of energie). Enkel in geval van tijdelijke werkloosheid energie en vanaf de 31e dag moet de werkgever de uitkering van het minimumbedrag* per dag overnemen en betalen (enkel in geval van tijdelijke werkloosheid energie; dus niet in geval van tijdelijke werkloosheid om economische redenen of wegens slecht weer).
 • Sociaal Fonds voor de terugwinning van allerlei producten (PSC 142.04): tussenkomst van het Sociaal Fonds voor een bedrag van 6,00 euro per dag gedurende maximaal 75 dagen per kalenderjaar (alle soorten tijdelijke werkloosheid gecombineerd: economische redenen, slecht weer of energie).
  Enkel bij tijdelijke werkloosheid energie moet de werkgever het resterende bedrag betalen om het minimumbedrag te bereiken (op 1/10/22: 6,22 euro, d.w.z. 0,22 euro per dag betaald door de werkgever*).
  Vanaf de 76e dag moet de werkgever de uitkering van het minimumbedrag* per dag overnemen en betalen (alleen in geval van tijdelijke werkloosheid energie; dus niet in geval van tijdelijke werkloosheid om economische redenen of slecht weer).

De formulieren die moeten worden ingevuld om deze uitkeringen te ontvangen zijn beschikbaar op de pagina's van de paritaire subcomités. Voor het Sociaal Fonds voor de textielrecuperatie verloopt de procedure via de syndicale kaart. Kunnen wij u vragen op de syndicale kaart aan te geven dat het om tijdelijke werkloosheid energie gaat (door dit handmatig op de syndicale kaart toe te voegen)? 
(*) Het minimumbedrag van 5,00 EUR wordt regelmatig geïndexeerd. Het bedrag was 6,22 euro op 1/10/22, 6,34 euro op 1/11/22 en 6,47 euro op 1/12/22

 

Initieel artikel van 03/10/22

Sinds 1 oktober 2022 is een nieuwe regeling voor tijdelijke werkloosheid van kracht voor bedrijven die zwaar zijn getroffen door de energiecrisis. Het gaat over het bijzonder stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor energie-intensieve bedrijven.

Deze regeling bestaat naast de bestaande regelingen voor tijdelijke werkloosheid om economische redenen, maar is in verschillende opzichten flexibeler.

Om van deze regeling gebruik te kunnen maken, moet uw onderneming kunnen aantonen dat :

 • De aankoop van energieproducten (met inbegrip van energieproducten andere dan aardgas en elektriciteit) voor het kalenderjaar 2021 ten minste 3% van de toegevoegde waarde van uw bedrijf uitmaakt.

OF

 • Uw definitieve energierekening voor het trimester voorafgaand aan het trimester waarin u gebruik maakt van de bijzondere regeling tijdelijke werkloosheid energie is verdubbeld ten opzichte van uw definitieve energierekening voor hetzelfde trimester van het voorafgaande jaar.

Meer informatie over het stelsel en de voorwaarden vindt u op deze pagina van de RVA-website.

FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.