CO₂ Roadmap

Engageer u in 4 stappen

Hoe zetten we ons engagement voor minder CO2-emissies om in concrete acties? Dat kan in 4 stappen. Via deze sectorale roadmap biedt Denuo voortdurende ondersteuning, een tool om de koolstofvoetafdruk te berekenen (later beschikbaar), kennisdeling en een sterkere lobby bij politici dankzij de verzamelde gegevens over CO2-reductie in de Belgische afval- en recyclagesector.

1. Onderteken de Denuo CO₂ Roadmap door het online formulier in te vullen

Uw engagement begint met het ondertekenen van de Denuo CO2 Roadmap. Zo kunt u profiteren van begeleidende informatie en ondersteuningsinstrumenten van de federatie en geeft u meteen aan ook de volgende 3 stappen te volgen.

U kan zich meteen engageren via het formulier op deze pagina.

2. Stel een CO₂-balans op

Ontdek waar de belangrijkste uitstoot van uw activiteiten zich bevindt door uw koolstofvoetafdruk te berekenen met de CO2- tool van Denuo (binnenkort beschikbaar). Vanaf 2025 moeten alle ondertekenende leden deze oefening uitvoeren op basis van de gegevens van 2024. 

Denuo zal haar leden hiervoor een CO₂-tool ter beschikking stellen waarmee ze hun uitstoot kunnen berekenen voor:

  • Scope 1: directe uitstoot van broeikasgassen door bronnen die eigendom zijn van of beheerd worden door het bedrijf. Voorbeelden: emissies van verbranding voor het verwarmen van een site, emissies van voertuigen die eigendom zijn van het bedrijf, enz.
  • Scope 2: indirecte broeikasgasemissies die verband houden met de productie van energie die is ingekocht voor verbruik door het bedrijf. Dit is de energetische koolstofvoetafdruk.

Dit wordt allemaal in detail uitgelegd tijdens informatiesessies.

3. Kies de acties waarop u zich wilt toeleggen

Zodra uw uitstoot bekend is, kunt u concreet aan de slag om deze te verminderen. Denuo biedt twee pakketten aan :

  • Logistics: waarmee u de uitstoot van de inzameling of het transport van afval kunt verminderen. Enkele niet-exhaustieve voorbeelden:  investeren in neutrale voertuigen (vrachtwagens of bedrijfswagens), inzamelmiddelen mutualiseren, het aantal kilometers per ton getransporteerd afval verminderen door te kiezen voor multimodaliteit, enz.
  • Treatment: waarmee u de uitstoot van uw sorteer-, recyclageen verwerkingsactiviteiten kunt verminderen. Enkele niet-exhaustieve voorbeelden: optimalisering van recycling/sorteerprocessen met behulp van geavanceerde technologieën, ontwikkeling van activiteiten om CO₂ op te vangen, te transporteren en te gebruiken, vergroening van de energiemix, enz.
4. Rapporteer jaarlijks uw resultaten aan Denuo

Door uw verwezenlijkingen en/of moeilijkheden te delen met de federatie kunnen we leren van elkaar en ontwikkelen we een samenhangende visie op de voortgang van de engagementen in de recyclage- en afvalsector.

FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.