Export van plastic afval wordt moeilijker

Sinds China importrestricties oplegde voor buitenlands afval is de export van kunststofafval naar andere landen zoals Indonesië, Maleisië, Vietnam en Turkije gestegen. 

Vanaf 1 januari 2021 komt er echter nieuwe regelgeving voor de export van plastic afval en de verwachting is dat deze zal leiden tot een verdere inperking van de export. Een herziening van het Verdrag van Bazel leidde tot nieuwe categorieën van kunststofafval waardoor de export zonder kennisgeving (groene lijst/Annex VII) aanzienlijk beperkt werd. 

De OESO-landen bereikten echter geen consensus over deze herziening waardoor deze landen zich het recht voorbehouden om deze overbrengingen conform de nationale wetgeving en het internationale recht te laten plaatsvinden.

Voor export binnen Europa zou de situatie grotendeels ongewijzigd blijven al wordt wel verwacht dat voor ‘erg gemengde’ kunststofafvalstromen toch een toelating zal vereist zijn en een notificatieprocedure zal moeten worden opgestart. 

De export vanuit Europa naar niet-OESO-landen wordt echter aan banden gelegd. Het ontvangende niet-OESO-land dient te allen tijde akkoord te gaan met het ontvangen van kunststofafval en moet dit aan Europa kenbaar maken. De export van gemengde kunststofafvalstromen en van PVC-afvalstromen zou niet langer toegelaten zijn. Het is echter niet duidelijk of er hiervoor reeds afspraken bestaan tussen Europa en deze niet-OESO-landen. 

De Europese regels voor de overbrenging van kunststofafvalstromen moeten nog aangepast worden. Tot dan blijft het afwachten hoe deze regels er precies gaan uitzien. Deze herziening zou nog in december moeten worden afgerond, aangezien de nieuwe Bazel-regelgeving vanaf 1 januari 2021 in voege treedt. 

Deze onzekerheid zal rederijen wellicht nu al terughoudender maken om verzendingen naar niet-OESO landen te boeken. Tel daarbij op de ambitie van Europa, zoals vertaald in de Green Deal, om de uitvoer van afval naar landen waar het negatieve milieu-en gezondheidseffecten kan veroorzaken te beperken en we kunnen verwachten dat de handel en export van kunststofafval aanzienlijk zal krimpen de komende jaren. 

Concreet betekent dit dat er zal moeten worden geïnvesteerd in bijkomende recyclagecapaciteit in Europa en meer specifiek ook in België. Als we tenminste een belangrijke rol  in afvalverwerking en -recyclage willen blijven spelen.

Het is tijd dat onze beleidsmakers daarvoor de nodige ondersteuning bieden.

FacebookTwitterLinkedin

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.