Go4circle en COBEREC lanceren memorandum voor gewestelijke, federale en Europese verkiezingen

Op 20 september 2018 bezorgden go4circle en COBEREC via een gepersonaliseerde mail hun memorandum voor de gewestelijke, federale en Europese verkiezingen aan meer dan 400 verschillende stakeholders. Een belangrijk aanknopingspunt om de belangen van onze sector bij de verschillende overheden te gaan bepleiten.

De voorbije legislatuur hebben de gewestelijke, federale en Europese gezagsdragers hun engagement voor een circulaire economie kracht bijgezet. Er zijn tal van (wettelijke) initiatieven, projecten en onderzoeken opgezet om de weg naar een circulaire economie voor te bereiden. En dat is zonder meer een positieve evolutie. 

Vanuit go4circle en COBEREC vragen we diezelfde gezagsdragers nu om de komende legislatuur op deze basis voort te bouwen. Om met doortastende beleidsbeslissingen en keuzes pro circulaire materialen voor de dag te komen zodat we die duurzame en circulaire toekomst waar nu al zo lang over gepraat wordt echt in de praktijk kunnen brengen. Bijvoorbeeld door een verlaagd btw-tarief in te voeren voor producten die gerecycleerde materialen bevatten. Door nieuwe heffingen en investeringsfondsen te creëren die aanzetten tot meer recyclage. Door de wettelijke en technische hinderpalen die recyclage en het gebruik van gerecycleerde materialen in nieuwe producten in de weg staan definitief weg te werken. Door het gebruik van gerecycleerde materialen in het groene-energiebeleid in te bedden.

Om in dat opzet te slagen, reiken we ook de hand naar alle mogelijke partners en belanghebbenden. De afval- en recyclagesector vertegenwoordigt een belangrijke schakel in de realisatie van de circulaire economie, maar er is meer nodig om een duurzame maatschappij te creëren. Samen met de verschillende afvalbeheerorganisaties en andere belangengroepen willen we hier werk van maken. We willen bruggen bouwen en de krachten bundelen zodat we samen werk kunnen maken van een echt circulair en duurzaam beleid.

In ons memorandum stellen we een hele reeks maatregelen voor om de circulaire economie in onze samenleving concreet vorm te geven, en dat op maat van de specificiteiten van elk gewest:

FacebookTwitterLinkedin