Go4circle ondertekent de Waalse Green Deal Circulaire Aankopen

120 organisaties stappen in driejarig programma

Op woensdag 27 november 2019 kwamen bijna 200 personen, waarvan 120 hun handtekening zetten, samen in Cercle du Lac in Louvain-la-Neuve (de huidige hoofdzetel van Union Wallonne des Entreprises) om het startschot te geven van de Waalse Green Deal inzake circulaire aankopen. Een belangrijke pijler van het memorandum van go4circle die nu op vrijwillige basis wordt gelanceerd in Wallonïe, drie jaar na Vlaanderen. We kunnen dit initiatief alleen maar toejuichen, ook al behouden we onze ideologische richtlijn dat wetgeving onze prioriteit blijft boven vrijwillige overeenkomsten, willen we de milieuagenda vooruit helpen.

Elk actor moest twee acties voorstellen, hetzij als potentiële aankopers, hetzij als facilitators. Go4circle zal een facilitator zijn, onder meer via onze acties ten bate van eco-design. 

De cel Développement Durable (duurzame ontwikkeling) van de SPW, alsook The Shift zijn de drijvende kracht achter deze green deal.

Een panel van go4circle-leden

Tijdens de ochtend van de ondertekening hebben twee go4circle-leden (ASmartWorld en Comet-Traitement) via hun CEO's, Geoffroy Van Humbeeck en Pierre-François Bareel, hun projecten op dit gebied toegelicht. En dat als enige twee vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in het panel van presentaties: opnieuw een bewijs dat de afval- en recyclagesector een belangrijke as van de circulaire economie is.  Andere leden hebben ook hun handtekening gezet onder deze Green Deal, waaronder Wilmet. En ook Valipac heeft zich geëngageerd.

Opmerkelijk is ook de samenwerking met de Vlaamse organisatie Vlaanderen Circulair voor deze Green Deal. Zij hebben er reeds mee ingestemd om al hun ervaring en documenten ter beschikking te stellen van Wallonië om de banden tussen de bedrijven te vergemakkelijken. Een delegatie van Vlaanderen Circulair kreeg trouwens het woord. Nogmaals iets positiefs!

Hopelijk ook interministeriële samenwerking

In haar memorandum had go4circle ook aangedrongen op de benoeming van een minister van Circulaire Economie, die ook toezicht zou houden op de afvaldienst. Dit voorstel hadden wij zelfs mondeling gedaan tijdens de hoorzitting die Jean-Marc Nollet en Elio Di Rupo (die het idee direct had verworpen) op 28 juni 2019 hadden georganiseerd. De Gewestelijke beleidsverklaring had echter een gemeenschappelijk hoofdstuk over circulaire economie en afval opgenomen. Een positief punt.

Tijdens de ondertekening was alleen Willy Borsus (minister van Economie) aanwezig: hij ondertekende het document op zijn eentje. Iedereen weet echter dat 80% van de maatregelen afvalbeheersmaatregelen zijn. De meeste daarvan zijn te vinden in het Waalse Plan voor Afvalstoffen-Hulpbronnen. Wij hopen dat er samenwerking zal zijn tussen de ministers van Economie en Leefmilieu, om de spanningen te vermijden die we in het verleden (2014-2017) hebben ervaren tussen twee ministers van de Waalse regering. Het maakt niet uit wie het voortouw neemt, maar we willen inefficiënt gepingpong en het neutraliseren van sterke en ambitieuze acties vermijden.

FacebookTwitterLinkedin

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.