Go4circle wordt Denuo

Enkele vereisten

Samen met storytelling/branding agency Onlyhumans gingen we op zoek naar een nieuwe naam en visuele identiteit. Een naam die abstract genoeg is, maar toch ook aansluit bij de activiteiten van onze leden. Een naam die simpel en kort is, en zowel in het Nederlands als het Frans eenvoudig te gebruiken. En bovendien een naam die gedragen is door onze leden. Al die voorwaarden kwamen samen in de nieuwe naam Denuo.

Maak kennis met Denuo

Denuo is Latijn voor 'opnieuw'. Omdat er zoveel dingen die vandaag de dag op de markt belanden waardevolle materialen bevatten die onze leden recycleren om zo continue stromen te creëren van materialen die steeds opnieuw gebruikt kunnen worden, Denuo. 

Onder deze nieuwe naam richten we ons nog steeds op shaping the future of used materials. We blijven helpen bij de evolutie naar intelligentere materiaalstromen, en stakeholders voeden met onze expertise. Want met onze kennis en de actieve inzet van onze leden, kunnen we veel waarde toevoegen aan de dialoog over hergebruik, recyclage en circulaire economie.

Daarnaast willen we nog steeds materiaalbewuste bedrijven samenbrengen en oplossingsgerichte inzichten aanbieden. Want zo kunnen we een actieve rol spelen in de optimale transformatie van gebruikte materialen en worden onze leden een onmisbare schakel in het Belgische materialenbeleid.

Dit artikel is enkel toegankelijk voor leden

Denuo verenigt

Denuo brengt bedrijven samen die actief zijn in de waste management sector. Ook productiebedrijven die aan de slag gaan met het product dat waste management bedrijven afleveren, kunnen aansluiten. We geven hen allemaal een zitje rond de tafel in 16 verschillende werkgroepen en organiseren meerdere netwerkevents per jaar. Op die manier verenigt Denuo de volledige materialenketen en diens actoren. Onze slogan luidt dan ook: "Shaping the future of used materials."

Denuo vertegenwoordigt

De kracht van Denuo zit in zijn achterban. Wel 300 bedrijven zijn lid. Samen stellen zijn 15.000 personeelsleden te werk, goed voor een totaalomzet van ongeveer 3,5 miljard euro. Denuo lobbyt bij binnen- en buitenlandse overheden om de omstandigheden waarin deze bedrijven moeten werken zo optimaal mogelijk te maken, en te houden. We vertegenwoordigen als sectorfederatie een grote en belangrijke beroepsactiviteit en waken erover dat die in alle eerlijkheid kan worden uitgevoerd. We zorgen ervoor dat al onze leden een eerlijke handelskans krijgen, met gelijke marktvoorwaarden, en weren degenen die het niet zo nauw nemen met de regels uit de markt.

Denuo versterkt

Onze werking reikt echter verder dan enkel en alleen lobbyen en onderhandelen. De belangrijkste taak die we hebben is om onze leden te informeren over alle relevante sectoraangelegenheden. Een rechtlijnige en regelmatige communicatie is daarbij cruciaal. We sturen wekelijks een nieuwsbrief uit, communiceren dagelijks via onze website en sociale media en creëren interactie tussen onze leden dankzij ons forum. De informatie die we delen is erg waardevol. Ze versterkt de positie van onze leden op de markt.

Interesse in een lidmaatschap? Neem contact op met ons.

FacebookTwitterLinkedin

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.