Herziene regels voor afvaltransport bedreigen recyclage in Europa

Op 27 februari heeft het Europees Parlement de herziene Verordening inzake de Overbrenging van Afvalstoffen (EVOA) goedgekeurd, een belangrijke stap in de modernisering van de regels voor het transport van afval binnen de EU. Vanuit Denuo staan we achter het doel van de herziene regels, namelijk het verbeteren van de digitale procedures om illegale afvaltransporten te bestrijden. Maar Denuo is bezorgd dat de nieuwe regels onzekerheid creëren voor de Europese recyclagesector.

De herziene EVOA voorziet exportbeperkingen met niet-EU-landen en maakt daarin geen onderscheid tussen verschillende afvalstromen, materialen en markten. Dat kan een probleem zijn voor verschillende gerecycleerde materialen, zoals gerecycleerd papier en gerecycleerd schroot. Die materialen worden als grondstoffen verhandeld op internationale markten. In Europa is er onvoldoende vraag naar deze materialen, en dus dreigen recyclageniveaus en -activiteiten in Europa af te nemen.

Voor wat betreft het plastic afval dat in Europa wordt gegenereerd, steunen we de inspanningen om dit afval efficiënt te beheren. We betreuren echter een volledig verbod op de export van plastic zonder voldoende afzetmogelijkheden binnen Europa. Dit zal de plastic recyclers in Europa ernstige schade toebrengen.

"Er is dringend een coherent EU-beleid nodig om milieudoelstellingen, klimaatdoelstellingen en industriële doelstellingen in overeenstemming te brengen met economisch en ecologisch duurzame oplossingen - een noodzaak die ook wordt aangetoond door de lopende triloogdiscussies over de PPWR", benadrukt Stany Vaes, Algemeen directeur van Denuo.

FacebookTwitterLinkedinShare

Reactie toevoegen

Bijlage
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
300 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf doc docx xls xlsx ppt pptx ods odt png jpg jpeg gif zip.